Butik, kontor eller lager?

Förhandla ner hyran och förbättra villkoren. Tenant representation eller hyresgästrådgivning är en tjänst särskilt anpassad för kommersiella hyresgäster. Våra konsulter kan hjälpa till med allt från juridik till ekonomiska förhållanden kring hyresavtalet. Syftet är att du som kommersiell hyresgäst, med vår hjälp, ska få en bra lokal till rätt pris och få bättre kontroll över kostnaderna. Har du inte använt den här typen av tjänst tidigare kan du med stor sannolikhet förbättra ditt hyreskontrakt både när det gäller pris och villkor.

Fördelar med Tenant Representation:

1) Frigör tid
Att skaffa information, söka lokaler och förhandla med hyresvärdar tar tid. Våra konsulter tar hand om företagets hyres- och lokalfrågor så att du kan ägna dig åt annat.

2) En chans till bättre villkor
Fastighetsägarna har ofta ett kunskapsövertag eftersom de ständigt förhandlar med sina hyresgäster – du gör det förmodligen bara vart tredje år. Våra konsulter är vassa förhandlare och de kan jämna ut fastighetsägarens kunskapsövertag till din fördel. Det innebär oftast att du får bättre villkor och lägre hyra.

Verified blev uppsagda för högre hyra av hyresvärden.

Cresnia hjälpte Verified med att gå igenom villkorsuppsägningen från fastighetsägaren. Resultatet blev en begränsning av hyreshöjningen samt identifiering och korrigering av feldebiterade fakturor från hyresvärden.
”Professionellt bemötande med hyresgästen i fokus hjälpte CRESNIA oss med att hitta rätt i djungeln av bestämmelser inom hyresrätten.” – Roderick Martin, Verified

Konkurrensverkets gamla hyreskontraktet löpte ut och myndigheten ville flytta.

Cresnia hjälpte till med: Verksamhetsanalys, Kravspecifikation, Lokalsökning i centrala Stockholm, Lokalutvärdering och Kontraktsförhandlingar med hyresvärden.

Subway blev uppsagda för hyreshöjning av hyresvärden.

Cresnia hjälpte Subway till en hyresbesparing om 20% samt förbättrade juridiska villkor.

Motivation service hade blivit felaktigt uppsagd av hyresvärden.

Cresnia kom i kontakt med Motivation service efter att ha blivit uppsagda från sin hyresvärd. Enligt hyresvärdens lämnade uppsägning skulle Motivation service tvingas lämna sina lokaler till hyrestidens utgång. Cresnia hjälpte Motivation service till att förhandla och slutligen få flyttersättning från hyresvärden för de kostnader som en flytt innebar.

Telia sparade i snitt 15 % på 220 st omförhandlade avtal för tekniklokaler i hela Sverige.

Utmaningen var att sänka hyreskostnaden trots vetskapen om att Telia inte kan flytta från lokalerna.

Post- och telestyrelsen (PTS) kontaktade Cresnia när de fastnat i sin förhandling

Utmaningen var att förhandlingen nått väldigt långt och PTS ville flytta till de lokaler där förhandlingen avstannat. Resultatet blev att Cresnia sparade ytterligare 20 % på årshyran åt PTS.

Collectum kontaktade Cresnia när de ville omförhandla sitt befintliga hyresavtal.

Utmaningen blev att hitta en överenskommelse med en fastighetsägare som inte var förhandlingsvillig. Projektet genomfördes med stort engagemang och nya möjligheter lyftes in. Resultatet blev att Collectum valde att flytta till nya lokaler och därmed sänkte sin hyreskostnad över hyresperioden med 24 %.