Hyresgästens 3 viktigaste punkter

  1. Intressekonflikter kostar pengar – välj rätt rådgivare!

I många fall representerar fastighetskonsulter både fastighetsägare och hyresgäst. Ett sådant scenario skapar intressekonflikter då två vitt skilda finansiella motiv arbetar under samma tak. Vi anser att en rådgivare ska tillgodose uppdragsgivaren till 100% och det förefaller särskilt viktigt att inga intressekonflikter uppstår.

 

  1. Myten om marknadshyran.

 

Fastighetsbranschen använder sig i många fall av en etablerad marknadshyra i förhandlingar av enskilda objekt eller geografiska områden. Genom att uttrycka en given marknadshyra övertygar man marknaden om att ett geografiskt läge innebär ett givet pris. Om en fastighetsmäklare övertygar kunden om en marknadshyran på 2000kr/m2 kommer man kunna utlysa en seger om den slutligt förhandlade hyran blir 1990kr/m2. Vi anser att hyresnivåer är mer komplexa och kan inte ”boxas in” av geografiskt läge, våningsplan och yta.

 

  1. Förnya ditt kontrakt i god tid ger dig fördelar?

 

En vanlig föreställning är att man som hyresgäst gör rätt i att förnya sitt kontrakt med god framförhållning innan avtalets utgång. Genom att få igenom en förlängning i förväg stängs möjligheten för att titta på alternativa lokaler. Detta gynnar givetvis inte hyresgästen som minskar sin möjlighet att se över sina alternativ och konkurrensutsätta sitt avtal. Vi anser det viktigt att slå vakt om sin valmöjlighet för att ständigt försäkra sig om att man valt den bästa lösningen.

Boka en kostnadsfri rådgivning