Förhandling av hyresavtal

Har du koll på hyresavtalen?
Det finns en hel del att tänka på när det gäller hyresavtal. Här hittar du allmän information kring kontrakt och vad man som hyresgäst bör vara uppmärksam på.
Hyresavtalet reglerar vad som gäller för din lokal. Det består ofta av flera delar och gäller normalt mellan 3 år och 7 år framåt i tiden. Till hyresavtalet kommer ibland ett tilläggsavtal som man bör vara särskilt uppmärksam på, i synnerhet om man har hyrt samma lokal en längre tid.

Hjälp genom hela hyresförhandlingen
Vi hjälper våra kunder genom hela förhandlingsprocessen. Vi ansvarar för att det sker på ett korrekt sätt och att alla dokument är i sin ordning.

Efter hundratals genomförda uppdrag kan vi hyresmarknaden och vet vilka olika möjligheter som finns vid hyresförhandlingar med fastighetsägare. Vi ser till att det som har framkommit under förhandlingen regleras i det slutgiltiga hyreskontraktet och hjälper dig att undvika oväntade kostnader i ett senare skede.

Det finns skäl att vara noggrann vid tecknande av hyresavtal och ge det den tid som krävs för att uppnå optimala villkor. Att anlita Cresnia är en lönsam investering, både på kort och lång sikt.

Vill du veta hur du kan förbättra företagets hyresvillkor?
Om du är intresserad av att veta vilka möjligheter ni har när det gäller förbättring av era hyreskontrakt, föreslår vi en kostnadsfri telefonrådgivning. Om du är intresserad av hur vi kan hjälpa er lämnar vi en offert per mail.

 

Exis-Logo-RGB

Cresnia är stolta medlemmar i Exis. Exis är ett globalt nätverk av selektivt utvalda
aktörer som verkar 
uteslutande för hyresgäster av kommersiella fastigheter