Tenant representation

Tenant representation eller hyresgästrådgivning är en tjänst särskilt anpassad för kommersiella hyresgäster. Våra konsulter kan hjälpa till med allt från juridik till ekonomiska förhållanden kring hyresavtalet. Syftet är att du som kommersiell hyresgäst, med vår vägledning, ska få en bra lokal till rätt pris och få bättre kontroll över kostnaderna. Har du inte använt den här typen av tjänst tidigare kan du med stor sannolikhet förbättra ditt hyreskontrakt både när det gäller pris och villkor.

Fördelar med Tenant Representation:

1) Frigör tid
Att samla information, söka lokaler och förhandla med hyresvärdar tar tid. Våra konsulter tar hand om företagets hyres- och lokalfrågor så att du kan ägna dig åt annat.

2) En chans till bättre villkor
Fastighetsägarna har ofta ett kunskapsövertag eftersom de ständigt förhandlar med sina hyresgäster – du gör det förmodligen bara vart tredje år. Våra konsulter är vassa förhandlare och de kan jämna ut fastighetsägarens kunskapsövertag till din fördel. Det innebär oftast att du får bättre villkor och lägre hyra.

 

Cresnia är stolta medlemmar i Exis. Exis är ett globalt nätverk av selektivt utvalda

 

aktörer som verkar aktörer som verkar uteslutande för hyresgäster av kommersiella fastigheter.