UTMANING
Spotify sökte Cresnia för att förhandla ett kontrakt för ett toppmodernt projekt i Urban Escape om 50 000 kvm i centrala stockholm. Flera andra intressenter förhandlade med AMF om att förhyra delar av dessa ytor.

LÖSNING
Cresnia byggde först upp ett gemensamt transaktionsteam av fastighetsspecialister tillsammans med Spotify för att säkerställa alla delar i ett kommande hyreskontraktsförhandling. Resultatet var att Spotify kunde säkra det nya avtalet med AMF på rekordtid om 3 veckors förhandling.

UTMANING
Spotify sökte Cresnia för att förhandla ett kontrakt för ett toppmodernt projekt i Urban Escape om 50 000 kvm i centrala stockholm. Flera andra intressenter förhandlade med AMF om att förhyra delar av dessa ytor.

LÖSNING
Cresnia byggde först upp ett gemensamt transaktionsteam av fastighetsspecialister tillsammans med Spotify för att säkerställa alla delar i ett kommande hyreskontraktsförhandling. Resultatet var att Spotify kunde säkra det nya avtalet med AMF på rekordtid om 3 veckors förhandling

UTMANING
Spotify sökte Cresnia för att förhandla ett kontrakt för ett toppmodernt projekt i Urban Escape om 50 000 kvm i centrala stockholm. Flera andra intressenter förhandlade med AMF om att förhyra delar av dessa ytor.

LÖSNING
Cresnia byggde först upp ett gemensamt transaktionsteam av fastighetsspecialister tillsammans med Spotify för att säkerställa alla delar i ett kommande hyreskontraktsförhandling. Resultatet var att Spotify kunde säkra det nya avtalet med AMF på rekordtid om 3 veckors förhandling