References

Cresnia has since the start of 2009 lead the negotiations of over 400 contracts. We have reached an average financial reduction of 15% and ensured improved terms and conditions. Here you find some of the projects we have completed.

UTMANING
Spotify sökte Cresnia för att förhandla ett kontrakt för ett toppmodernt projekt i Urban Escape om 50 000 kvm i centrala stockholm. Flera andra intressenter förhandlade med AMF om att förhyra delar av dessa ytor.

LÖSNING
Cresnia byggde först upp ett gemensamt transaktionsteam av fastighetsspecialister tillsammans med Spotify för att säkerställa alla delar i ett kommande hyreskontraktsförhandling. Resultatet var att Spotify kunde säkra det nya avtalet med AMF på rekordtid om 3 veckors förhandling

UTMANING
Auktionsmarknaden var som detaljhandel i övrigt i stark förändring, digitala kanaler ökar på bekostnad av traditionella visningar och klubbade auktioner. Lokalerna var inte anpassade för den nya affärsmodellen. Lokal och visningsytorna på Arsenalsgatan i centrala Stockholm var kostsamma och ineffektiva. Distributionslokalerna i Västberga ansågs för små för den kommande digitala utvecklingen.

LÖSNING
Cresnias förhandlade med fastighetsägaren SEB Trygg Liv om att minska ytorna samt förlänga avtalet mot en investering för det kommande fem åren. Kontraktet i Västberga visade sig inför en gedigen analys av lokalanvändandet vara tillräckligt stora för att klara det framtida behovet. Den totala kostnaden för hyra minskade för Bukowskis samt att man uppgraderade båda lokalerna till en ny anpassad standard.

Telia sparade i snitt 15 % på 220 st omförhandlade avtal för tekniklokaler i hela Sverige.

Utmaningen var att sänka hyreskostnaden trots vetskapen om att Telia inte kan flytta från lokalerna.

Post- och telestyrelsen (PTS) kontaktade Cresnia när de fastnat i sin förhandling

Utmaningen var att förhandlingen nått väldigt långt och PTS ville flytta till de lokaler där förhandlingen avstannat. Resultatet blev att Cresnia sparade ytterligare 20 % på årshyran åt PTS.

Konkurrensverkets gamla hyreskontraktet löpte ut och myndigheten ville flytta.

Cresnia hjälpte till med: Verksamhetsanalys, Kravspecifikation, Lokalsökning i centrala Stockholm, Lokalutvärdering och Kontraktsförhandlingar med hyresvärden.

UTMANING
SICK hade bedrivit sin verksamhet i lokaler som inte var perfekt anpassade för det nya arbetssättet med snabb och översiktlig kommunikation mellan team och medarbetare. Fastighetsägaren kunde trots löften om ombyggnationer och tilläggsytor inte möta SICKs krav.

LÖSNING
Cresnia parallellförhandlade under en sk. ”Stay or Go” process att finna andra lösningar i närområdet, resultatet blev en i toppkvalité anpassad lokal, klar att flytta in Q1 2019.

Collectum kontaktade Cresnia när de ville omförhandla sitt befintliga hyresavtal.

Utmaningen blev att hitta en överenskommelse med en fastighetsägare som inte var förhandlingsvillig. Projektet genomfördes med stort engagemang och nya möjligheter lyftes in. Resultatet blev att Collectum valde att flytta till nya lokaler och därmed sänkte sin hyreskostnad över hyresperioden med 24 %.

Verified blev uppsagda för högre hyra av hyresvärden.

Cresnia hjälpte Verified med att gå igenom villkorsuppsägningen från fastighetsägaren. Resultatet blev en begränsning av hyreshöjningen samt identifiering och korrigering av feldebiterade fakturor från hyresvärden.
”Professionellt bemötande med hyresgästen i fokus hjälpte CRESNIA oss med att hitta rätt i djungeln av bestämmelser inom hyresrätten.” – Roderick Martin, Verified

Subway blev uppsagda för hyreshöjning av hyresvärden.

Cresnia hjälpte Subway till en hyresbesparing om 20% samt förbättrade juridiska villkor.

Motivation service hade blivit felaktigt uppsagd av hyresvärden.
Cresnia kom i kontakt med Motivation service efter att ha blivit uppsagda från sin hyresvärd. Enligt hyresvärdens lämnade uppsägning skulle Motivation service tvingas lämna sina lokaler till hyrestidens utgång. Cresnia hjälpte Motivation service till att förhandla och slutligen få flyttersättning från hyresvärden för de kostnader som en flytt innebar.

UTMANING
Sveriges toppkonsult inom framtidsforskning och seminarieverksamhet sökte nya lokaler. Två viktiga krav styrde processen, utsikt samt minst 3,30 i takhöjd.

LÖSNING
Cresnia sökte under 6 år nya lokaler och fann det eftersökta kriterierna och förhandlade fram ett nytt kontor i city. Kairos Future blev nominerade till ”Sveriges snyggaste kontor 2018”.

Call us for free advise