Cresnia – hyresförhandling på dina villkor!

Sedan 2009 har vi erbjudit högkvalitativ tenant representation och hjälpt våra kunder med allt från juridik till ekonomiska förhållanden kring hyresavtal. Våra konsulter vägleder dig som kommersiell hyresgäst med allt från kontraktsförhandling till workplace management, lokalsökning och flyttprojektledning.
Läs mer >

Nyheter

Miljöcertifiering för byggnader

Miljöcertifiering av byggnader är en process genom vilken en byggnad utvärderas och certifieras utifrån dess miljöprestanda. Denna process hjälper till att säkerställa att byggnader designas, konstrueras och drivs på ett sätt som minimerar deras [...]

Gemensamhetsytor för kontorshyresgäster

De senaste åren har det uppstått en trend bland fastighetsägare att erbjuda fler gemensamma tjänster och gemensamma ytor för kontorshyresgäster. Denna trend har drivits av flera faktorer, inklusive en växande efterfrågan på flexibla och [...]

Referenser