Om Cresnia

För att du som kommersiell hyresgäst ska kunna få en bra lokal till rätt pris och få kontroll över kostnaderna. Våra konsulter kan hjälpa till med allt från juridik till ekonomiska förhållanden kring hyresavtalet. Syftet är att du som kommersiell hyresgäst, med vår hjälp, ska få en bra lokal till rätt pris och få bättre kontroll över kostnaderna. Har du inte använt den här typen av tjänst tidigare kan du med stor sannolikhet förbättra ditt hyreskontrakt både när det gäller pris och villkor. Läs mer >

Nyheter

Vägen till rätt lokal

Vägen till rätt lokal kräver eftertanke och svar på många frågor. Var finns era kunder? Hur vill ni profilera er verksamhet? Hur ser medarbetarnas resvägar ut? Detta är bara några exempel på frågor man bör [...]

Referenser