Vi jobbar alltid för hyresgästens bästa.
01
För att du som kommersiell hyresgäst ska kunna få en bra lokal till rätt pris och få kontroll över kostnaderna. Läs mer >

Tenant representation

Tenant representation eller hyresgästrådgivning är en tjänst särskilt anpassad för kommersiella hyresgäster.
Våra konsulter kan hjälpa till med allt från juridik till ekonomiska förhållanden kring hyresavtalet. Syftet är att du som kommersiell hyresgäst, med vår hjälp, ska få en bra lokal till rätt pris och få bättre kontroll över kostnaderna. Har du inte använt den här typen av tjänst tidigare kan du med stor sannolikhet förbättra ditt hyreskontrakt både när det gäller pris och villkor.

Fördelar med Tenant Representation:

1) Frigör tid
Att skaffa information, söka lokaler och förhandla med hyresvärdar tar tid. Våra konsulter tar hand om företagets hyres- och lokalfrågor så att du kan ägna dig åt annat

2) En chans till bättre villkor
Fastighetsägarna har ofta ett kunskapsövertag eftersom de ständigt förhandlar med sina hyresgäster – du gör det förmodligen bara vart tredje år. Våra konsulter är vassa förhandlare och de kan jämna ut fastighetsägarens kunskapsövertag till din fördel. Det innebär oftast att du får bättre villkor och lägre hyra.

 

Exis-Logo-RGB

Cresnia är stolta medlemmar i Exis. Exis är ett globalt nätverk av selektivt utvalda
aktörer som verkar 
uteslutande för hyresgäster av kommersiella fastigheter

 

UTMANING
Spotify sökte Cresnia för att förhandla ett kontrakt för ett toppmodernt projekt i Urban Escape om 50 000 kvm i centrala stockholm. Flera andra intressenter förhandlade med AMF om att förhyra delar av dessa ytor.

LÖSNING
Cresnia byggde först upp ett gemensamt transaktionsteam av fastighetsspecialister tillsammans med Spotify för att säkerställa alla delar i ett kommande hyreskontraktsförhandling. Resultatet var att Spotify kunde säkra det nya avtalet med AMF på rekordtid om 3 veckors förhandling

UTMANING
Auktionsmarknaden var som detaljhandel i övrigt i stark förändring, digitala kanaler ökar på bekostnad av traditionella visningar och klubbade auktioner. Lokalerna var inte anpassade för den nya affärsmodellen. Lokal och visningsytorna på Arsenalsgatan i centrala Stockholm var kostsamma och ineffektiva. Distributionslokalerna i Västberga ansågs för små för den kommande digitala utvecklingen.

LÖSNING
Cresnias förhandlade med fastighetsägaren SEB Trygg Liv om att minska ytorna samt förlänga avtalet mot en investering för det kommande fem åren. Kontraktet i Västberga visade sig inför en gedigen analys av lokalanvändandet vara tillräckligt stora för att klara det framtida behovet. Den totala kostnaden för hyra minskade för Bukowskis samt att man uppgraderade båda lokalerna till en ny anpassad standard.

UTMANING
SICK hade bedrivit sin verksamhet i lokaler som inte var perfekt anpassade för det nya arbetssättet med snabb och översiktlig kommunikation mellan team och medarbetare. Fastighetsägaren kunde trots löften om ombyggnationer och tilläggsytor inte möta SICKs krav.

LÖSNING
Cresnia parallellförhandlade under en sk. ”Stay or Go” process att finna andra lösningar i närområdet, resultatet blev en i toppkvalité anpassad lokal, klar att flytta in Q1 2019.

UTMANING
Sveriges toppkonsult inom framtidsforskning och seminarieverksamhet sökte nya lokaler. Två viktiga krav styrde processen, utsikt samt minst 3,30 i takhöjd.

LÖSNING
Cresnia sökte under 6 år nya lokaler och fann det eftersökta kriterierna och förhandlade fram ett nytt kontor i city. Kairos Future blev nominerade till ”Sveriges snyggaste kontor 2018”.

Boka en kostnadsfri rådgivning