Cresnia – hyresförhandling på dina villkor!

Sedan 2009 har vi erbjudit högkvalitativ tenant representation och hjälpt våra kunder med allt från juridik till ekonomiska förhållanden kring hyresavtal. Våra konsulter vägleder dig som kommersiell hyresgäst med allt från kontraktsförhandling till workplace management, lokalsökning och flyttprojektledning.
Läs mer >

Nyheter

För-, nackdelar och fallgropar med ett aktivitetsbaserat kontor

Aktivitetsbaserad kontorsdesign är ett arbetsplatsdesignkoncept som har vunnit enorm popularitet de senaste åren. Tanken bakom aktivitetsbaserad kontorsdesign är att skapa en arbetsyta som tillgodoser olika arbetsstilar, arbetsuppgifter och behov hos anställda och på så sätt [...]

Miljöcertifiering för byggnader

Miljöcertifiering av byggnader är en process genom vilken en byggnad utvärderas och certifieras utifrån dess miljöprestanda. Denna process hjälper till att säkerställa att byggnader designas, konstrueras och drivs på ett sätt som minimerar deras [...]

Referenser