01. Tenant representation

Tenant representation eller hyresgästrådgivning är en tjänst särskilt anpassad för kommersiella hyresgäster. Våra konsulter kan hjälpa till med allt från juridik till ekonomiska förhållanden kring hyresavtalet. Syftet är att du som kommersiell hyresgäst, med vår hjälp, ska få en bra lokal till rätt pris och få bättre kontroll över kostnaderna. Har du inte använt den här typen av tjänst tidigare kan du med stor sannolikhet förbättra ditt hyreskontrakt både när det gäller pris och villkor.

Fördelar med Tenant Representation:

1) Frigör tid
Att skaffa information, söka lokaler och förhandla med hyresvärdar tar tid. Våra konsulter tar hand om företagets hyres- och lokalfrågor så att du kan ägna dig åt annat

2) En chans till bättre villkor
Fastighetsägarna har ofta ett kunskapsövertag eftersom de ständigt förhandlar med sina hyresgäster – du gör det förmodligen bara vart tredje år. Våra konsulter är vassa förhandlare och de kan jämna ut fastighetsägarens kunskapsövertag till din fördel. Det innebär oftast att du får bättre villkor och lägre hyra.

02. Flyttprojektledning

En flytt tar tid

Frågeställningarna innan, under och efter flyttprojektledning är många. Alla som någon gång har flyttat vet att det är en omfattande och tidskrävande process att byta lokal. Leverantörer måste upphandlas, ny inredning köpas in och IT- och telefonifrågor måste samordnas. Att flytta företaget är helt enkelt ett stort projekt som tar tid.

Cresnias projektledare förenklar flyttprocessen

Våra erfarna projektledare tar hand om den stora mängden frågor som uppkommer inför flytten och hjälper er igenom den fysiska flytten, som ofta är flyttprojektets mest kritiska punkt. Generellt sett kan man säga att erfarenhet och planering är de viktigaste ingredienserna till ett lyckat flyttprojekt. Brist på erfarenhet och planering innebär ofta mycket arbete och krångel som leder till onödiga kostnader.

Vill du ha våra bästa råd?

Vi erbjuder en kostnadsfri telefonrådgivning där du får bolla frågor och få tips av en erfaren projektledare. Kanske vill du diskutera hyresnivåer, dyra misstag att undvika under flytten, hur andra företag har gått från idé till ny lokal och hur man går tillväga för att teckna ett förmånligare hyreskontrakt. Ring oss så kan vi berätta hur och lämna en offert, om du skulle vilja ta vår hjälp genom processen.

03. Förhandling av hyresavtal

Har du koll på hyresavtalen?

Det finns en hel del att tänka på när det gäller hyresavtal. Här hittar du allmän information kring kontrakt och vad man som hyresgäst bör vara uppmärksam på.
Hyresavtalet reglerar vad som gäller för din lokal. Det består ofta av flera delar och gäller normalt mellan 3 år och 7 år framåt i tiden. Till hyresavtalet kommer ibland ett tilläggsavtal som man bör vara särskilt uppmärksam på, i synnerhet om man har hyrt samma lokal en längre tid.

Hjälp genom hela hyresförhandlingen

Vi hjälper våra kunder genom hela förhandlingsprocessen. Vi ansvarar för att det sker på ett korrekt sätt och att alla dokument är i sin ordning.

Efter hundratals genomförda uppdrag kan vi hyresmarknaden och vet vilka olika möjligheter som finns vid hyresförhandlingar med fastighetsägare. Vi ser till att det som har framkommit under förhandlingen regleras i det slutgiltiga hyreskontraktet och hjälper dig att undvika oväntade kostnader i ett senare skede.

Det finns skäl att vara noggrann vid tecknande av hyresavtal och ge det den tid som krävs för att uppnå optimala villkor. Att anlita Cresnia är en lönsam investering, både på kort och lång sikt.

Vill du veta hur du kan förbättra företagets hyresvillkor?

Om du är intresserad av att veta vilka möjligheter ni har när det gäller förbättring av era hyreskontrakt, föreslår vi en kostnadsfri telefonrådgivning. Om du är intresserad av hur vi kan hjälpa er lämnar vi en offert per mail.

04. Workplace Management

Hur ska ni planera ert kontor?

Att planera ett effektivt fungerande kontor som passar just ert sätt att arbeta är inte alltid lätt. Vägen till hur ni använder ert kontor på bästa och mest effektiva sätt kräver att man utvärderar sina förutsättningar på lång och kort sikt samt att ställa sig rätt frågor. De mest självklara är kanske hur stor yta och hur många arbetsplatser ni behöver. Men ett välplanerat kontor är så mycket mer utöver det renodlade ytbehovet.

Kontorets funktion är allt viktigare och för att kontorsmiljön ska stödja ert arbetssätt är samspelet avdelningar emellan av stor vikt.
Främjar kontorsmiljön exempelvis kreativitet, effektivitet, socialt samspel och kunskapsutbyte mellan medarbetarna? En väl planerad kontorslokal är en förutsättning för att er verksamhet ska fungera och utvecklas positivt.

Cresnia kan med hjälp av vår långa erfarenhet av att matcha verksamhet och lokal, göra en bedömning av framtida behov, planera ytan och effektivisera hela processen. På så sätt sparar ni både tid och pengar när det gäller planering av och sökande efter en lokal och slutligen själva flytten.

Vill du ha våra bästa råd?

Vi erbjuder en kostnadsfri rådgivning där du får bolla frågor och få tips av en erfaren projektledare. Kanske vill du diskutera hur andra företag har gått från idé till ny lokal och hur man går tillväga för att teckna ett förmånligare hyreskontrakt. Ring oss så kan vi berätta hur och lämna en offert, om du skulle vilja ta vår hjälp genom processen.

05. Lokalsökning

Läge, storlek, funktion och stil?

Centralt läge med öppen planlösning eller hellre små enskilda rum i bra skyltläge längs E4:an? De flesta företag brukar ha en tydlig kravspecifikation när det gäller det framtida kontorets läge, storlek, planering och stil. Vi på Cresnia hjälper er att ställa de rätta frågorna och att hitta rätt.

Vägen till rätt lokal kräver eftertanke och svar på många frågor. Tre av dessa är:
– Var finns era kunder?
– Hur vill ni profilera er verksamhet?
– Hur ser medarbetarnas resvägar ut?

Lokalen måste passa verksamheten och människorna

Rätt kontorslokal är en förutsättning för att er verksamhet ska utvecklas effektivt. Cresnia kan med hjälp av vår långa erfarenhet av att matcha verksamhet och lokal, göra en bedömning av framtida behov och effektivisera hela processen. På så sätt reduceras både tidsåtgång och kostnader när det gäller förarbete, sökande efter lokal och själva flytten.

Vi anpassar lokalsökningen efter era behov och önskemål och försöker alltid leverera resultat som överstiger våra kunders förväntningar.

06. Hur tar vi betalt?

Vad kostar det?

Det är inte helt oväntat en av de vanligaste frågorna vi får från potentiella kunder. Vårt svar är enkelt. Vi tar inte betalt i uppstartskostnader eller timarvoden. Cresnia tar betalt när vi framgångsrikt genomfört ett uppdrag för dig som klient.

Boka en kostnadsfri rådgivning

    Cresnia är stolta medlemmar i Exis. Exis är ett globalt nätverk av selektivt utvalda
    aktörer som verkar 
    uteslutande för hyresgäster av kommersiella fastigheter.