Blogg

13 juni 2024

Betalar du rätt hyra för ditt kontor?

Frågan om man betalar rätt hyra för sitt kontor är en utmaning som många företag står inför. Traditionellt har begreppet ”marknadshyra” använts för att generalisera hyresnivån inom ett specifikt område, men detta koncept är långt ifrån perfekt när det gäller kontorslokaler. I denna artikel utforskar vi varför marknadshyran inte alltid är en pålitlig indikator och hur du kan försäkra dig om att du betalar rätt pris för ditt kontor.

Läs mer
23 maj 2024

Forskning bevisar stora fördelar med offentlig konst

Vi bjöd nyligen in till en privat visning av utställningen sex decennier med Lena Cronqvist, en av Sveriges viktigaste konstprofiler. Ett av många initiativ vi tar för att uppmärksamma hur konst på arbetsplatser ökar inte bara välmående men också prestation. Det är inkluderande och uppmanar till kritiskt tänkande, problemlösning, kreativitet och beslutstagande. Det har alltså en direkt positiv effekt på ditt företags lönsamhet.

Läs mer
25 mars 2024

2024 Global Commercial Real Estate Outlook: Viktiga insikter om tillståndet i fastighetsbranschen 2024.

Deloitte har nyligen publicerat en tankeväckande rapport som belyser tillståndet på den kommersiella fastighetsmarknaden år 2024. Nedan sammanfattar vi några av de viktigaste insikterna och deras relevans för branschen.

Läs mer
14 mars 2024

Utforskningen av konst i det offentliga rummet: Xavier Veilhan

Att införliva konst i offentliga och arbetsplatsmiljöer kräver både professionell rådgivning och tidigt engagemang från uppdragsgivarna. Rätt val av konst kan skapa mervärde för både medarbetare och besökare genom att stimulera nya tankar, öppna sinnen och utveckla empati.

Läs mer
14 mars 2024

CSRD-direktivet – del 2

Det är viktigt att alla jobbar tillsammans för att bidra till en bättre miljö för oss alla och aktivt jobba på att minska sin klimatpåverkan. Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Läs mer
13 februari 2024

CSRD-direktivet – del 1

EU inför nya direktiv som kommer innebära hårdare krav på företag att rapportera sin miljöpåverkan. Tillämpningen av denna rapportering sker gradvis men det är viktigt att redan nu skapa sig en uppfattning om vad detta innebär och hur så snar som möjligt kan jobba med att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Läs mer
30 januari 2024

Skrota begreppet ”marknadshyra” — det verkliga värdet av lokaler går långt bortom generella priser

Konceptet av ”marknadshyra” har under lång tid varit en tveksam indikator på verkliga hyror för lokaler. Detta begrepp, som historiskt sett applicerats för att generalisera priser på en mängd lokaler inom ett specifikt område, misslyckas nämligen ofta med att erbjuda en korrekt bild av det verkliga värdet.

Läs mer
19 december 2023

Miljövänliga initiativ & hållbarhet på arbetsplatsen

Företag och organisationer över hela världen inser nu att de har ett ansvar att minska sin påverkan på miljön och främja en hållbar arbetsmiljö. Detta är inte bara en moralisk fråga, utan har visat sig vara ekonomiskt fördelaktigt samtidigt som det kan förbättra företagets rykte och anställdas välbefinnande.

Läs mer
13 december 2023

Leasing- och fastighetsstrategier i tillväxtfasen

När din verksamhet expanderar i omfattning och personalstyrka är det vitalt att säkerställa en arbetsplats som är både effektiv och flexibel. Att välja rätt lokal kan vara ett strategiskt drag som möjliggör snabba anpassningar till förändrade behov samtidigt som kapital frigörs för kärnverksamheten.

Läs mer
27 november 2023

Inredningstrender för kontor som ökar kreativiteten

I dagens arbetsvärld blir kontoret alltmer än en plats där man enbart utför arbetsuppgifter. Det har utvecklats till en plats där kreativitet och produktivitet spelar en viktig roll. Att skapa en inspirerande arbetsmiljö är avgörande för att locka talanger och uppmuntra till kreativa tankar.

Läs mer