Lokalhyresförhandling

Förhandla ditt lokalhyresavtal, befintligt eller nytt. Historiskt ger våra lokalhyresförhandlingar våra kunder besparingar på 15% av värdet på befintligt hyreskontakt.

Via lokalhyresförhandling med Cresnia kunde vi spara 4 500 000 m SEK

-Cresnia bistod en kund under juni månad 2024 med att spara 4,5 miljoner i en omförhandling av hyreskostnaderna

Vi är partnern som hjälper dig att förhandla ditt lokalhyresavtal, befintligt eller nytt. Historiskt ger vår förhandling en besparing om 15% av värdet på ditt hyresavtal!

Hyresavtal är svåra att tyda och det är mycket detaljer att ha koll på. Våra kontorstrateger är specialister på allt vad hyresavtal innebär, från överlåtelse av lokal, omförhandling av avtal eller frågor om formkrav

20% sänkning av bashyran i Stockholm innerstad

Vi ger stöd och expertrådgivning under hela förhandlingsprocessen och tar ansvar för att den sker på ett korrekt sätt. Vi kan även vara behjälpliga med hyresgaranti i samband med att ni ingår ert nya hyresavtal.

Med hundratals framgångsrikt genomförda uppdrag är vi experter på hyresmarknaden och vet vilka möjligheter som finns vid en lokalhyresförhandling med en fastighetsägare.

Att anlita oss är en lönsam investering, både på kort och lång sikt.

Kostnadsfri offert

Kostnadsfri offert för att hjälpa er med kostnadsbesparingar på ert hyreskontrakt! Dela ert hyresavtal så vänder vi med vår uppskattning inom 48 timmar

Kontaktformulär Lokalhyresförhandling
Eller kontakta per mejl