Referenser

Cresnia har sedan starten 2009 förhandlat över 400 hyresavtal och resultatet har varit en genomsnittlig hyresbesparing om 15 % samt bättre hyresvillkor för våra kunder. Här är några kunder vi har hjälpt.

Verified blev uppsagda för högre hyra av hyresvärden.

Cresnia hjälpte Verified med att gå igenom villkorsuppsägningen från fastighetsägaren. Resultatet blev en begränsning av hyreshöjningen samt identifiering och korrigering av feldebiterade fakturor från hyresvärden.
”Professionellt bemötande med hyresgästen i fokus hjälpte CRESNIA oss med att hitta rätt i djungeln av bestämmelser inom hyresrätten.” – Roderick Martin, Verified

Konkurrensverkets gamla hyreskontraktet löpte ut och myndigheten ville flytta.

Cresnia hjälpte till med: Verksamhetsanalys, Kravspecifikation, Lokalsökning i centrala Stockholm, Lokalutvärdering och Kontraktsförhandlingar med hyresvärden.

Subway blev uppsagda för hyreshöjning av hyresvärden.

Cresnia hjälpte Subway till en hyresbesparing om 20% samt förbättrade juridiska villkor.

Motivation service hade blivit felaktigt uppsagd av hyresvärden.

Cresnia kom i kontakt med Motivation service efter att ha blivit uppsagda från sin hyresvärd. Enligt hyresvärdens lämnade uppsägning skulle Motivation service tvingas lämna sina lokaler till hyrestidens utgång. Cresnia hjälpte Motivation service till att förhandla och slutligen få flyttersättning från hyresvärden för de kostnader som en flytt innebar.

Telia sparade i snitt 15 % på 220 st omförhandlade avtal för tekniklokaler i hela Sverige.

Utmaningen var att sänka hyreskostnaden trots vetskapen om att Telia inte kan flytta från lokalerna.

Post- och telestyrelsen (PTS) kontaktade Cresnia när de fastnat i sin förhandling

Utmaningen var att förhandlingen nått väldigt långt och PTS ville flytta till de lokaler där förhandlingen avstannat. Resultatet blev att Cresnia sparade ytterligare 20 % på årshyran åt PTS.

Collectum kontaktade Cresnia när de ville omförhandla sitt befintliga hyresavtal.

Utmaningen blev att hitta en överenskommelse med en fastighetsägare som inte var förhandlingsvillig. Projektet genomfördes med stort engagemang och nya möjligheter lyftes in. Resultatet blev att Collectum valde att flytta till nya lokaler och därmed sänkte sin hyreskostnad över hyresperioden med 24 %.

Boka en kostnadsfri rådgivning