Vi jobbar alltid för hyresgästens bästa.
01
För att du som kommersiell hyresgäst ska kunna få en bra lokal till rätt pris och få kontroll över kostnaderna. Läs mer >

Tenant representation

Butik, kontor eller lager?
Tenant representation eller hyresgästrådgivning är en tjänst särskilt anpassad för kommersiella hyresgäster.
Våra konsulter kan hjälpa till med allt från juridik till ekonomiska förhållanden kring hyresavtalet. Syftet är att du som kommersiell hyresgäst, med vår hjälp, ska få en bra lokal till rätt pris och få bättre kontroll över kostnaderna. Har du inte använt den här typen av tjänst tidigare kan du med stor sannolikhet förbättra ditt hyreskontrakt både när det gäller pris och villkor.

Fördelar med Tenant Representation:

1) Frigör tid
Att skaffa information, söka lokaler och förhandla med hyresvärdar tar tid. Våra konsulter tar hand om företagets hyres- och lokalfrågor så att du kan ägna dig åt annat

2) En chans till bättre villkor
Fastighetsägarna har ofta ett kunskapsövertag eftersom de ständigt förhandlar med sina hyresgäster – du gör det förmodligen bara vart tredje år. Våra konsulter är vassa förhandlare och de kan jämna ut fastighetsägarens kunskapsövertag till din fördel. Det innebär oftast att du får bättre villkor och lägre hyra.

 

Exis-Logo-RGB

Cresnia är stolta medlemmar i Exis. Exis är ett globalt nätverk av selektivt utvalda
aktörer som verkar 
uteslutande för hyresgäster av kommersiella fastigheter

 

Dax att flytta? Vi hjälper er med flyttprojektledning.
02
Vi vägleder er genom hela flyttprocessen. Våra erfarna projektledare tar hand om den stora mängden frågor som uppkommer i samband med en flytt. Läs mer >

Flyttprojektledning

En flytt tar tid
Frågeställningarna innan, under och efter flyttprojektledning är många. Alla som någon gång har flyttat vet att det är en omfattande och tidskrävande process att byta lokal. Leverantörer måste upphandlas, ny inredning köpas in och IT- och telefonifrågor måste samordnas. Att flytta företaget är helt enkelt ett stort projekt som tar tid.

Cresnias projektledare förenklar flyttprocessen
Våra erfarna projektledare tar hand om den stora mängden frågor som uppkommer inför flytten och hjälper er igenom den fysiska flytten, som ofta är flyttprojektets mest kritiska punkt. Generellt sett kan man säga att erfarenhet och planering är de viktigaste ingredienserna till ett lyckat flyttprojekt. Brist på erfarenhet och planering innebär ofta mycket arbete och krångel som leder till onödiga kostnader.

Vill du ha våra bästa råd?
Vi erbjuder en kostnadsfri telefonrådgivning där du får bolla frågor och få tips av en erfaren projektledare. Kanske vill du diskutera hyresnivåer, dyra misstag att undvika under flytten, hur andra företag har gått från idé till ny lokal och hur man går tillväga för att teckna ett förmånligare hyreskontrakt. Ring oss så kan vi berätta hur och lämna en offert, om du skulle vilja ta vår hjälp genom processen.

 

Exis-Logo-RGB

Cresnia är stolta medlemmar i Exis. Exis är ett globalt nätverk av selektivt utvalda
aktörer som verkar 
uteslutande för hyresgäster av kommersiella fastigheter

 

Din hyra är för hög.
03
Cresnia har sedan starten 2009 förhandlat över 400 hyresavtal och resultatet har varit en genomsnittlig hyresbesparing om 15 % samt bättre hyresvillkor för våra kunder. Läs mer >

Förhandling av hyresavtal

Har du koll på hyresavtalen?
Det finns en hel del att tänka på när det gäller hyresavtal. Här hittar du allmän information kring kontrakt och vad man som hyresgäst bör vara uppmärksam på.
Hyresavtalet reglerar vad som gäller för din lokal. Det består ofta av flera delar och gäller normalt mellan 3 år och 7 år framåt i tiden. Till hyresavtalet kommer ibland ett tilläggsavtal som man bör vara särskilt uppmärksam på, i synnerhet om man har hyrt samma lokal en längre tid.
 
Hjälp genom hela hyresförhandlingen
Vi hjälper våra kunder genom hela förhandlingsprocessen. Vi ansvarar för att det sker på ett korrekt sätt och att alla dokument är i sin ordning. 

Efter hundratals genomförda uppdrag kan vi hyresmarknaden och vet vilka olika möjligheter som finns vid hyresförhandlingar med fastighetsägare. Vi ser till att det som har framkommit under förhandlingen regleras i det slutgiltiga hyreskontraktet och hjälper dig att undvika oväntade kostnader i ett senare skede. 

Det finns skäl att vara noggrann vid tecknande av hyresavtal och ge det den tid som krävs för att uppnå optimala villkor. Att anlita Cresnia är en lönsam investering, både på kort och lång sikt.

Vill du veta hur du kan förbättra företagets hyresvillkor?
Om du är intresserad av att veta vilka möjligheter ni har när det gäller förbättring av era hyreskontrakt, föreslår vi en kostnadsfri telefonrådgivning. Om du är intresserad av hur vi kan hjälpa er lämnar vi en offert per mail.

 

Exis-Logo-RGB

Cresnia är stolta medlemmar i Exis. Exis är ett globalt nätverk av selektivt utvalda
aktörer som verkar 
uteslutande för hyresgäster av kommersiella fastigheter

 

Växtvärk?
04
Att söka en ny lokal innebär ofta en djungel av alternativ. Vi hjälper er att, utifrån era behov, hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Läs mer >

Lokalsökning

Läge, storlek, funktion och stil?

Centralt läge med öppen planlösning eller hellre små enskilda rum i bra skyltläge längs E4:an? De flesta företag brukar ha en tydlig kravspecifikation när det gäller det framtida kontorets läge, storlek, planering och stil. Vi på Cresnia hjälper er att ställa de rätta frågorna och att hitta rätt.

Vägen till rätt lokal kräver eftertanke och svar på många frågor. Tre av dessa är:

– Var finns era kunder?
– Hur vill ni profilera er verksamhet?
– Hur ser medarbetarnas resvägar ut?Lokalen måste passa verksamheten och människorna
Rätt kontorslokal är en förutsättning för att er verksamheten ska utvecklas effektivt. Cresnia kan med hjälp av vår långa erfarenhet av att matcha verksamhet och lokal, göra en bedömning av framtida behov och effektivisera hela processen. På så sätt reduceras både tidsåtgång och kostnader när det gäller förarbete, sökande efter lokal och själva flytten.
 
Vi anpassar lokalsökningen efter era behov och önskemål och försöker alltid leverera resultat som överstiger våra kunders förväntningar.

Exis-Logo-RGB

Cresnia är stolta medlemmar i Exis. Exis är ett globalt nätverk av selektivt utvalda
aktörer som verkar 
uteslutande för hyresgäster av kommersiella fastigheter

 

Intressant? Vi är redo att hjälpa dig!
05
Ring oss på 070-674 15 15
Maila oss på info@cresnia.se
Sibyllegatan 16
102 14 Stockholm Läs mer >

Kontakt

Tel: 070-674 15 15
E-post: info@cresnia.se

Sibyllegatan 16
Box 556 46
102 14 Stockholm

 

 

Boka en kostnadsfri rådgivning