01. Tenant representation


Tenant representation eller hyresgästrådgivning är en tjänst särskilt anpassad för kommersiella hyresgäster. Våra konsulter kan hjälpa till med allt från juridik till ekonomiska förhållanden kring hyresavtalet. Syftet är att du som kommersiell hyresgäst, med vår vägledning, ska få en bra lokal till rätt pris och få bättre kontroll över kostnaderna. Har du inte använt den här typen av tjänst tidigare kan du med stor sannolikhet förbättra ditt hyreskontrakt både när det gäller pris och villkor.

Fördelar med Tenant Representation:

1) Frigör tid
Att samla information, söka lokaler och förhandla med hyresvärdar tar tid. Våra konsulter tar hand om företagets hyres- och lokalfrågor så att du kan ägna dig åt annat.

2) En chans till bättre villkor
Fastighetsägarna har ofta ett kunskapsövertag eftersom de ständigt förhandlar med sina hyresgäster – du gör det förmodligen bara vart tredje år. Våra konsulter är vassa förhandlare och de kan jämna ut fastighetsägarens kunskapsövertag till din fördel. Det innebär oftast att du får bättre villkor och lägre hyra.

02. Arbetsplatsstrategi

Cresnia säkerställer ett behovsanpassat kontor

Att planera ett effektivt fungerande kontor som passar just ert sätt att arbeta är inte alltid lätt. För att komma underfund med vad just din verksamhet behöver gäller det att utvärdera dina förutsättningar på både lång och kort sikt samt ställa rätt frågor. De mest självklara är kanske hur stor yta och hur många arbetsplatser ni behöver, men ett välplanerat kontor är så mycket mer utöver det renodlade ytbehovet. Speciellt i nya tider av allt mer hybrida och flexibla arbetsplatser.

Aktivitetsbaserade arbetsplatser blir allt mer populärt och kan bidra till samspelet avdelningar emellan, men även inom enskilda team. Behöver din verksamhet en lokal som främjar effektivitet, socialt samspel eller kunskapsutbyte mellan medarbetare? En välplanerad kontorslokal som möter just din verksamhets behov är en förutsättning för er fortsatta utveckling!

Cresnia kan med hjälp av vår långa erfarenhet av att matcha verksamhet och lokal, göra en bedömning av framtida behov, planera ytan och effektivisera hela processen. På så sätt sparar ni både tid och pengar när det gäller planering av och sökande efter en lokal och slutligen själva flytten.

Våra bästa råd

Vi erbjuder en kostnadsfri rådgivning där du får bolla frågor och få tips av en erfaren projektledare. Kontakta oss så diskuterar vi just era behov och förutsättningar.

03. Flyttprojektledning

Cresnias projektledare förenklar flyttprocessen

Att flytta en verksamhet kan kännas som en lång och tung process, det förstår vi. Därför ser våra erfarna konsulter inom flyttprojektledning till att bemöta de utmaningar som en förflyttning ofta kan innebära, både innan och under den fysiska flytten. Tack vare ordentliga förberedelser och mångårig erfarenhet kan vi undvika krångel som annars kan leda till onödiga kostnader.

Vid kontorsflytt och lokalisering av ett nytt kontor är det många saker att ha i åtanke för att effektivisera processen och minska onödiga utgifter. Som företagare känner du din organisation och ert verksamhetsområde allra bäst – precis som vi på Cresnia inom just hyresförhandling, flyttprojektledning och tenant representation. Genom att lämna över organiseringen av er flytt till oss på Cresnia kan alla ägna sig åt det dem är bäst på – så uppnår vi effektiviserade och lyckade projekt!

Våra bästa råd

Vi erbjuder en kostnadsfri telefonrådgivning där du kan bolla frågor och få tips av en erfaren projektledare. Kanske vill du diskutera hyresnivåer, dyra misstag att undvika under flytten, eller hur du går tillväga för att teckna ett mer förmånligt hyreskontrakt? Ring oss så delar vi gärna med oss av vår kunskap och tar första stegen i er flyttprocess!

04. Hyresförhandling


Cresnias konsulter hjälper dig med hyresförhandling

Det är inte helt lätt att hålla koll på alla delar och giltighetstider för hyresavtal. Visste du exempelvis att många hyresavtal innefattas av ett tilläggsavtal? Cresnias konsulter vet hur hyresavtal fungerar, därför kan vi också erbjuda dig som hyresgäst rätt vägledning. Oavsett om det gäller överlåtelse av lokal, omförhandling av hyresavtal eller frågor om formkrav.

Vi hjälper dig som kund genom hela förhandlingsprocessen och tar ansvar för att det sker på ett korrekt sätt. Efter hundratals genomförda uppdrag kan vi hyresmarknaden och vet vilka olika möjligheter som finns vid hyresförhandlingar med fastighetsägare. Att anlita oss på Cresnia är därför en lönsam investering, både på kort och lång sikt.

Låt oss börja arbetet mot ett bättre hyresavtal för din verksamhet nu!

Om du är intresserad av att veta vilka möjligheter ni har när det gäller förbättring av era hyreskontrakt, kontakta oss via telefon så tar vi de första stegen mot ett mer förmånligt hyresavtal.

05. Lokalsökning

Cresnia hjälper er att ställa de rätta frågorna

Centralt läge med öppen planlösning eller små enskilda rum i bra skyltläge längs E4:an? Många företag har en tydlig kravspecifikation vad gäller läge och storlek på sin framtida kontorslokal, men glömmer ofta viktiga aspekter utanför det rena ytbehovet. Cresnias konsulter vet vilka aspekter som är viktiga att ha med sig när det är dags att hitta nya kontorslokaler, att ta kontakt med oss i ett tidigt stadie kan därmed förenkla din lokalsökningsprocess.

Rätt kontorslokal är en förutsättning för att er verksamhet ska kunna fortsätta utvecklas. Tack vare vår långa erfarenhet av lokalsökningar kan vi matcha verksamhet och lokal, göra en bedömning av framtida behov och effektivisera hela processen. På så sätt reduceras både tidsåtgång och kostnader när det gäller förarbete, sökande efter nytt kontor och den praktiska flytten.

Våra bästa råd

Vi rekommenderar alltid våra kunder att börja med att besvara tre vägledande frågor om verksamheten:

  • Var finns era kunder?
  • Hur vill ni profilera er verksamhet?
  • Hur ser medarbetarnas resvägar ut?

Hur tar vi betalt?

Det är inte helt oväntat en av de vanligaste frågorna vi får från potentiella kunder. Vårt svar är enkelt. Vi tar inte betalt i uppstartskostnader eller timarvoden. Cresnia tar betalt när vi framgångsrikt genomfört ett uppdrag för dig som klient.

Cresnia är stolta medlemmar i Exis, ett globalt nätverk av selektivt utvalda aktörer som verkar uteslutande för hyresgäster av kommersiella fastigheter.