2024 Global Commercial Real Estate Outlook: Viktiga insikter om tillståndet i fastighetsbranschen 2024.

Deloitte har nyligen publicerat en tankeväckande rapport som belyser tillståndet på den kommersiella fastighetsmarknaden år 2024. Deras fynd är baserade på den årliga Globala Real Estate Outlook-undersökningen, som avslöjar de främsta utmaningarna och prioriteringarna för fastighetsägare och investerare över hela världen. Nedan sammanfattar vi några av de viktigaste insikterna och deras relevans för branschen.

Viktiga insikter från rapporten:

  • Många fastighetsägare och investerare strävar efter att sänka kostnaderna, eftersom förväntningarna på intäkter har minskat. De prioriterar främst kostnadsbesparingar inom rekrytering och bevarande av talang, samt inom kontorsutrymmen.
  • En betydande andel av respondenterna identifierade kapitalkostnad och tillgång på kapital som bristområden inom fastighetssektorn för närvarande. Hälften av deltagarna förutspår en minskad tillgång på kapital fram till 2024, en högre andel än tidigare års prognoser.
  • När det kommer till hållbarhet är över hälften av respondenterna inte redo att möta miljö-, sociala och styrningskrav (ESG). De saknar nödvändiga data, processer och interna kontroller för att uppfylla efterlevnadskraven.
  • En majoritet av fastighetsägarna och investerarna planerar att använda outsourcing för att öka effektiviteten. Deras huvudmål är att utveckla tekniska lösningar för att rationalisera processer och öka smidigheten och motståndskraften i sina verksamheter.
  • Över hälften av respondenterna erkänner att deras företags tekniska infrastruktur är beroende av äldre system, men de strävar efter att modernisera. Detta förväntas vara nyckeln till att förbättra effektiviteten och operativa kapaciteten hos dessa organisationer.