Därför drar amerikanska företag inte ner på kontorsutrymmet

Därför drar amerikanska företag inte ner på kontorsutrymmet

I Harvard Business Review publicerades en artikel som utgick från undersökningar där 5 000 amerikanska arbetstagare och 500 amerikanska arbetsgivare frågats ut om kontorets framtid post-covid. Där framkommer att en stor övergång till hybridarbete genomförts i USA. Den nya normen är är tre dagar i veckan på kontoret och två hemma, vilket reducerar arbetet på plats med 30 % eller mer. Då tror du kanske att efterfrågan av kontorslokaler följer den trenden, men så är det inte. Nedskärningarna av kontorsutrymmen ligger idag på i genomsnitt på 1 % till 2 %, vilket fokuserar på minskningar av trängsel, inte av utrymme. Till det finns enligt undersökningen tre huvudsakliga skäl:

 1. Trängsel på kontoret ses som mer och mer obekvämt. Anställda ogillar folkmassor runt sina skrivbord, speciellt i dessa tider då infektionsrisken är mer aktuell än någonsin. Det sträcker sig till lobbyer, kök, matsalar och speciellt hissar. Det enda säkra sättet att minska trängsel är att skära ner på arbetsdagar på plats utan att minska ytorna. En trend som enligt undersökningen är här för att stanna.
 2. De flesta anställda vill arbeta hemifrån två dagar i veckan, framför allt på måndagar och fredagar. På en stramare arbetsmarknad och inför utmaningar att attrahera och behålla medarbetare, har många arbetsgivare valt att möta denna efterfrågan. Att arbeta hemifrån några dagar i veckan har tillämpats på många ledande företag och övergången till hybrida arbetssätt ger därför endast små möjligheter att minska kontorsutrymmet.
 3. Arbetsgivare är idag hårt pressade att attrahera och behålla talang och för att få dem att vilja vara på plats behöver framtidens kontor vara än mer inbjudande. Rymligt, loungetätt och öppna kontorslandskap är inne. Möten ska anpassas för att både personer på plats och på distans ska kunna delta och ljudisolerade arbetsplatser för digitala samtal bör finnas.

Arbetsgivare måste därför omforma kontoret för att bli mer inbjudande. Det gäller framför allt sociala utrymmen som uppmuntrar F2F-samtal, kreativitet och sociala interaktioner. Exempel på vad som lanseras på kontoren är teknikfria reflektionszoner, yoga- och hälsoområden och bekväma, loungeliknande konferensrum med vidsträckta vyer. Det underlättar att få anställda till kontoret att den lokala miljön har alla bekvämligheter runt hörnet som t.ex. restauranger, barer, nöjen och kulturella platser.

Vidare ser fastighetskonsultnätverket Exis att företagens utmaningar kring hur framtidens arbetsplatser ska anpassas till den nya ”working from home”-verkligheten (WFH) och vilka frågeställningar som behöver besvaras.

 • Hur många kollegor kommer att återvända till kontoret när covid-19 är över?
 • Vad ska kontoret framför allt erbjuda? En lugn arbetsplats, en mötesplats eller en blandning?
 • Vilken inverkan har detta på storleken – och därmed kostnaderna – på ditt kontor?

När man har fått kontroll och överblick på frågor ovan är det viktigt att gå vidare och utvärdera följande frågeställningar:

 • Vad blir effekten på kontoret och kontorsmiljön?
 • Kan vi bli av med arbetsplatser och vad gör vi med utrymmet som frigörs?
 • Hur tar vi dialogen med hyresvärden?
 • Hur justerar vi planlösningen?
 • Hur kan du spara kostnader på dina befintliga kontorslokaler?

För många är detta komplexa frågor att sätta sig in i och tröskeln att sätta igång arbetet kan vara hög. Cresnia hjälper er med de utmaningar som ert framtida kontor står inför.