Detta kan en hyresgästrådgivare hjälpa till med

Har ert företag suttit på samma adress i många år? Säg att ni trivs, är nöjda med lokalerna och gillar det geografiska läget. Hur resonerar ni när hyresavtalet är på väg att gå ut? Kanske tänker ni att det enda rätta är att helt enkelt bara förlänga det? Ta ett möte med hyresvärden och skriva på för tre, fem eller sju år till? Ni gillar ju ert kontor, så varför skulle ni vilja flytta?

Kanske är det så att ni faktiskt ska förlänga avtalet, men vad skulle hända om ni kikade på alternativen? Tänk om ni kan få ett ännu bättre kontor, och dessutom till en lägre hyra?

Vem har tid och ork till det, tänker du kanske nu? Vi har ju fullt upp med allt annat. Vi vet att de flesta hyresgäster saknar både tid och kunskap att sondera marknaden och utvärdera alternativen – och det vet hyresvärdarna också, vilket sätter dem i en guldsits.

Det är därför vi tenant representatives, eller hyresgästrådgivare, finns till.

Fokus på era behov

En hyresgästrådgivare arbetar för er, med ert bästa i fokus. Rådgivaren kartlägger och synliggör ert företags specifika behov, baserat på input från anställda och olika former av data från verksamheten och era kunder. Vilka faktiska behov har ni idag? Hur kommer det se ut om tre, fem och tio år? Hur stor yta behöver ni egentligen – nu och på sikt – och vilka geografiska aspekter är viktiga för er? Sist, men inte minst, vilket pris är egentligen rimligt?

Överblick av hela marknaden

En hyresgästgivare sonderar hela marknaden, och presenterar samtliga alternativ för er, som kan tänkas vara aktuella. Hen är med andra ord inte knuten till en eller annan fastighet eller fastighetsvärd, utan förslagen som presenteras baseras helt och hållet på era behov. På så sätt får ni en överblick av hela marknaden, samt de priser som faktiskt gäller. Detta skapar en bättre förståelse av marknaden som sådan.

Avslöjar dolda kostnader

Eftersom hyresgästrådgivaren ”jämför äpplen med äpplen”, det vill säga gör rättvisa bedömningar av likvärdiga alternativ, kan denne på ett tydligt sätt få fram och visa på hur olika former av dolda kostnader kan påverka hyran – både på kort och lång sikt.

Koll på marknaden och branschen

Som hyresgäst kanske du tar del av och sätter dig in i ett hyresavtal en gång vart femte, åttonde eller kanske till och med vart tionde år. Hyresgästrådgivaren ser hundratals hyresavtal under samma tid, och har därför uppdaterad insikt och kunskap om var priserna ligger och vilka detaljer som kan behöva finnas med i ett hyresavtal. Hyresavtal skrivs ofta av hyresvärden, vilket innebär att de är skrivna för att vara så fördelaktiga som möjligt för just denne – inte för hyresgästen. En hyresgästrådgivare kan hjälpa er att upptäcka detaljer i hyresavtalen som skulle vara direkt ofördelaktiga för er.

Bra förhandlingar leder till bra avtal

En förhandling är en process – ofta med många turer fram och tillbaka. Genom att låta en hyresgästrådgivare ta hand om förhandlingarna med hyresvärden, kan denne agera som en sorts filter som kan hantera eventuella negativa känslor som kan uppstå mellan parterna, och behålla fullt fokus på att få till bästa möjliga avtal för er.

Detta är bara några av exemplen på hur en hyresgästgivare kan vara till hjälp – oavsett om ni vill omförhandla ert befintliga avtal, eller ha hjälp att hitta en ny, passande lokal. Ta inte den enklaste vägen ut, och bara låt saker och ting rulla på i samma hjulspår. Låt åtminstone någon presentera alternativen för er. Det kan löna sig.