Distansarbete är här för att stanna – även efter vaccinet

Digitaliseringstrenderna som drivits fram av Corona har förbättrat förutsättningarna för hemarbete. En trend som kommer fortsätta även efter att ett vaccin finns tillgängligt.

Idag är hemarbetet ett faktum på många arbetsplatser runt om i landet. I och med detta skifte i arbetssätt har efterfrågan och behovet på digitala lösningar exploderat. Digitala mötestjänster som Zoom och Teams är idag inte en eftertanke utan ett måste för ett företag. Företag investerar även stora pengar i AV-utrustning både för hemmiljön och kontoret för att kunna genomföra möten av hög kvalitet även digitalt. Den utveckling i digitaliseringen som innan Corona beräknades ske på fyra till fem år har nu skett inom loppet av några månader.

Digitala möten har idag blivit en del av normen. Lättheten och flexibiliteten av att genomföra ett möte digitalt är ett faktum som kommer kvarstå även efter vi återgår till ”det normala”. Självklart kommer det alltid finnas en plats och efterfrågan på fysiska möten framöver. Men av vår personliga erfarenhet har många möten som kan, och kanske till och med borde ske digitalt skett fysiskt tidigare utav sedvana. Att dessa möten idag genomförs digitalt spar alla involverade parter både tid, pengar och transport, något som vi själva och våra kunder upplevt effektiviserat våra arbetsdagar och lämnar mer tid över för annat. Detta är inte heller något vi kommer sluta med framöver.

Läkemedelsjätten Pfizer annonserade nyligen att deras coronavaccin har nått en grad av över 90 procents effektivitet. Detta fick många aktier som drar fördel av hemarbete så som Netflix och Zoom att kraftigt falla, följt av en trend mot återhämtning. Vi tror fortfarande att även efter Coronas slut kommer det finnas ett stadigvarande behov av dessa tjänster långsiktigt. IBMs tidigare VD Ginni Rometty hade följande kommentar i en intervju med CNBC till denna börsutveckling: ”Jag tror faktiskt inte att dessa trender kommer gå tillbaka” och ”distansarbete är här för att stanna och kommer i fortsättningen bli en del av en hybrid lösning där en del människor kommer jobba på kontoret och andra hemifrån.”

Slutsatsen om att vi i framtiden kommer gå mot en mer hybrid utformning kring vart vi arbetar är en mening vi på Cresnia delar. Vi ser en permanent utveckling för mer digitaliserade arbetsplatser. Men trotts det kommer behovet för ett kontor och viljan att återgå till en kontorsmiljö kvarstå. Resultatet av detta kommer leda många företag till en hybrid lösning där en arbetsplats på kontoret kommer finnas tillgänglig i kombination med möjlighet till hemarbete.

På många håll säger företag att deras anställda kan fortsätta arbeta hemifrån även efter pandemin om de så vill. Inte minst de stora amerikanska techbolagen. Bland dem var Twitter tidiga med denna utveckling, då de redan i maj gick ut med att alla deras medarbete framöver kommer ha valet att jobba hemifrån för alltid. AB Volvo följer i samma anda i denna utveckling. DI rapporterar om att Volvo framöver planerar att upp till häften av deras kontorsmedarbetare framöver kommer få arbete på distans. ”Under pandemin har vi lärt oss att det funkar. Jag ser bara möjligheter med detta” säger arbetsmiljöansvarig på Volvo Joacim Grubbström.

Detta betyder alltså inte att kontoren är på väg bort alls. Utan snarare att det fortsatt kommer vara en viktig samlingspunkt för företaget. Vid frågan om vad som är den största anledningen till att man kommer återvänta till kontoret i en undersökning vi genomförde var det populärast svaret på frågan att skapa personliga band och sammanhållning. Nummer två var möjligheten till att samarbeta face-to-face. Därefter svarade dem tillgång till teknologi och utrustning de saknar hemma följt av att kunna skapa en barriär mellan privatliv och arbetsliv. Detta förstärker bara argumentet för att det alltid kommer att finnas ett behov för kontor i kombination med möjligheten att arbeta hemifrån.

Kontorsmiljön kommer alltså framöver vara ett viktigt verktyg för en organisations företagskulturskapande och det sociala arbetet. När hemarbetet ökar, beläggningsgraden på kontoren sjunker och externa möten minskar medför detta att de organiska mötena mellan kollegor under arbetsveckan minskar. Att fortfarande ha en sammanhållning på företaget och ge sina medarbetare möjlighet att bygga starka band sinsemellan är en viktig del för att vi som medarbetare ska trivas, må bra och tycka om våra arbetsplatser. Därför att det otroligt viktigt att kontorsmiljön fortfarande finns tillgänglig för att just skapa dessa personliga möten. Utöver att enbart erbjuda en plats för detta att ske är det också viktigt att aktivt göra insatser för att jobba med den sociala biten på sin arbetsplats. Frågan är bara hur man skall utforma dessa kontorsytor för att hänga med i utvecklingen.

Vi uppmanar alla våra kunder att göra en aktiv insats när det kommer till att se över sina ytor. Om de är anpassade för morgondagens arbete, är det rätt storlek och hur de kan jobba med att utforma en attraktiv arbetsplats för sina medarbetare. Kontakta gärna oss på Cresnia för att boka in ett förutsättningslöst möte där vi går vilka förbättringar ni kan göra.

Bästa hälsningar,

Temet på Cresnia