DISTANSENS VARA ELLER ICKE VARA – DET ÄR FRÅGAN!

Hur löser vi arbetsgivare frågan om att få medarbetare att vilja komma tillbaka till kontoret? Är det en fråga vi behöver lösa?

Hur vi arbetar och använder vår arbetsplats, kontoret, har under det senaste året förändrats drastiskt på grund av Covid. Som vi skrivit om tidigare är de flesta överens om att kontoret inte har spelat ut sin roll för att vi tvingats arbeta på distans, utan endast kommer att ha en förändrad roll framåt.

Frågorna är såklart många och de allra flesta undrar hur man ska tänka kring planeringen av sitt kontor.

Oavsett vad – så behöver det framtida kontoret vara så pass lockande att arbeta på och skapa ett starkt ”why” för medarbetarna – så att de efter lång tid med distansarbete vill komma tillbaka. I alla fall om vi ska ta lärdom från de undersökningar och forskning som finns från 2020 års explosion av distansarbete och medarbetares förväntningar på framtiden.

Därför bjuder vi på Cresnia tillsammans med Nyckeltalsinstitutet in till livesändning den 29 juni för att utreda frågan där samtal förs mellan Joachim Bozorgnia, VD Cresnia och professor Bino Catasús.

Talare:

Joachim Borzognia reflekterar utifrån den undersökning Cresnia gjort 2020 av medarbetares upplevelser av sin arbetsmiljö på distans. Vilka lärdomar tar vi med oss i byggandet av framtidens kontorsmiljöer?

Bino Catasús delar med sig av sin senaste forskning kring distansarbetets styrkor och utmaningar i framtidensamt Nyckeltalsinstitutets data kring arbetslivets påverkan av Covidåret 2020.

Är du, precis som många andra, också nyfiken på kontorets framtid?

Välkommen att göra oss sällskap genom att anmäla dig här!

Deltagande sker via teamslänk som skickas ut efter anmälan.
Kostnadsfritt deltagande.

Vid frågor eller funderingar kring ämnet är du välkommen att höra av dig till oss på info@cresnia.se