EXIS Global Summit i Atlanta

Tidigare i oktober deltog vår Project Manager Samuel Lagergren i EXIS Global Summit där vi fick chansen att byta tankar och erfarenheter med Tenant Representations runtom i världen som är med i det globala EXIS nätverket.
Programmet var mångfacetterat och sträckte sig från paneldiskussioner till ett besök på plats där vi fick se ett stort område med kontorsytor och blandade användning – ett lyckat projekt. Marknadsutvecklingen, digitaliseringen i branschen och en insiktsfull panel om Young Professionals som Samuel även deltog i, gjorde dagarna i USA väldigt givande.

Här kommer några reflektioner från Samuel som vi på Cresnia tar med oss in i vårt dagliga arbete.

Vilka trender är särskilt aktuella just nu?

  • Miljöfrågor blir allt viktigare och det är därför viktigare än någonsin att kunna visa upp att även fastighetsägaren är engagerad i dessa frågor.
  • Man ser ökade investeringar hos hyresgästerna i sina lokaler. För många står det i fokus att ha lokaler som är moderna, attraktiva och lättillgängliga för att både locka tillbaka befintlig personal till kontoret och attrahera nya talanger.
  • Det är en mycket mer gynnsam marknad för hyresgäster idag och vi har övergått från säljarens till köparens marknad.

Hur skapar man den bästa miljön så att Young Professionals skapar ett innovativt värde för kunderna med sina fräscha tankar och syn på problem?

  • Våga erbjuda unga talanger eget ansvar tidigt i deras karriär.
  • Tillåt unga medarbetare att inte bara delta i möten, utan att aktivt få vara delaktiga i att driva agendan.
  • Erbjud stor variation i arbetssysslorna, det är lätt att unga medarbetare fastnar i monotona administrativa sysslor. Låt detta roteras med aktiva och mer sociala sysslor.
  • Arbeta i team!

Vi på Cresnia är ett litet team bestående av båda erfarna ledare och unga talanger! Vårt mål är att erbjuda det bästa värdet för våra kunder.

Vad är det viktigaste med internationella utbyten och nätverk?

  • I och med det nära samarbetet vi har med våra partners från EXIS ger det oss som en mindre aktör en mycket bredare räckvidd och vi kan erbjuda representation över nationella gränser.
  • Det är ett ovärderligt kunskapsutbyte som tillåter oss att få nya perspektiv på utmaningar, problem och trender. Men också att lära oss av best-practices från våra kollegor samtidigt som vi delar med oss av våra kunskaper.
  • De insikter och trender vi snappar upp från våra internationella kollegor kan vara innovationer vi kan ta med oss till den svenska marknaden.