FOMO – En anledning att återvända till kontoret?

Allt fler i samhället har fått sin tredje vaccindos, grannlandet Danmark har slutat klassificera COVID som en samhällsfarlig sjukdom och folk börjar kanske till slut se ljuset i slutet på tunneln av hemarbetesrekommendationen. Visst har det varit bekvämt att slippa pendla, kunna ta möten i pyjamasen och köra en omgång tvätt under lunchen? Men samtidigt som många av oss fått utnyttja dessa förmåner till det fulla börjar entusiasmen att återvänta till kontoret öka.

Många företag kommer även efter pandemin erbjuda en hybrid arbetsplats där arbete både hemifrån och på kontoret kommer vara accepterat. Men hur ska företagsledare och cheferna locka oss tillbaka till kontoret? Det kanske inte är så svårt som man kan tro, efter snart två hela år av att mestadels arbeta hemifrån kan det vara FOMO som lockar oss tillbaka. Vad menar vi med det kan man fråga sig? När allt fler kollegor återvänder till kontoret kan de som väljer att stanna hemma uppleva FOMO – ”fear of missing out”. Rädslan att gå miste om användbara uppdateringar, kritisk information och viktiga fysiska interaktioner. Information som delas personligen innehåller ofta komplexa nyanser och sammanhang som helt enkelt inte kan förmedlas genom en datorskärm. Människor vill ha och behöver interaktion ansikte mot ansikte för att prestera som bäst i sitt arbete.

Hemarbete har varit en viktig del av att begränsa smittspridningen och den har gett de flesta mer tid över till familj, vänner och privatliv. Trots att hemarbetet i mångt och mycket varit väldigt framgångsrikt tack vare framsteg i teknik och nya digitala lösningar finns det ännu inget bra digitalt substitut för den gemenskap och det informella kunskapsutbytet som inträffar på plats på kontoret.

En situation det är lätt att glömma bort är ”mötet efter mötet” som man går miste om vid digitala möten. Jag vet inte om ni alla känner igen sig lika mycket i detta som vi gör, men efter att ett digitalt möte avslutats försvinner alla fort och återgår till arbetet. Efter de flesta fysiska möten dröjer sig däremot mötesdeltagarna ofta kvar i konferensrummet för en improviserad genomgång eller dialog om vad vi just har gått igenom. Denna stund varar i regel bara en till några minuter men den leder ofta till allt från nya insikter till en bättre förståelse av vad som vi precis gick igenom och hur vi går vidare.

Förutom mötet efter mötet missar man även minuterna före mötet. Dessa minuter är sällan speciellt produktiva, men man bör aldrig underskatta de relationsbyggande och lättsamma dialogerna som sker då. Att få en uppdatering i dina kollegors liv, vad de har för planer inför kvällen, hur gårdagens match gick eller hur det går för barnen i skolan. Något som inte är helt utan värde.

Det är just denna typ av interaktioner många värdesätter och som lyfter medarbetare både socialt och professionellt. Därför tror vi att rädslan att gå miste om detta kommer vara en stark drivkraft att återvända till kontoret. Inte alla dagar i veckan kanske, men fortfarande flera dagar i veckan. Kontoret kommer alltså spela en viktig roll en lång tid framöver för både medarbetare och arbetsgivare. Den viktigaste frågan framöver för beslutsfattare och chefer kommer att ligga i kontorets utformning, hur man kan skapa en attraktiv miljö som självmant lockar fler medarbetare till att vilja gå upp lite tidigare, ta på sig skjortan och faktiskt pendla till jobbet. FOMO kan mycket väl vara drivkraften som initialt tar oss tillbaka, sen är det upp till företagen att ge oss bästa möjliga förutsättningar för att fortsätta vilja vara där.