Förändrat behov – hyra ut i andra hand

Senaste året har antalet lokaler som finns tillgängliga att hyra i andra hand nästan dubblats. Detta har sin förklaring i att vi genomgått en pandemi, som vi förhoppningsvis kan lämna bakom oss snart, med restriktioner som uppmanats oss att arbeta hemifrån vilket lett till att kontoren stått tomma. Hyresavtalen löper dock på och utan någon hänsyn till de myndighetsbeslut som tagits.

Till följd har många företag förändrat sina arbetssätt och fler företag har ett förändrat lokalbehov idag, även om vi alla är överens om att kontoret fortfarande har en central roll i organisationen. Det gör att många ser över sitt framtida lokalbehov och gör en förändring när deras kontrakt löper ut. Det innebär ökad rörelse på marknaden, större utbud och starkare förhandlingsposition för er som kommersiell hyresgäst.

Har ni inte möjlighet att förändra er lokalsituation riktigt än och vill ta in en hyresgäst följer några punkter att ha med sig.

Hyra ut hela din lokal
Enligt hyreslagen behöver du ha hyresvärdens tillstånd för att hyra ut hela din lokal i andra hand. Många hyresvärdar är ofta okej med att du hyr ut din lokal så länge de godkänner verksamheten hos din hyresgäst. Skulle hyresvärden trots allt neka dig att hyra ut kan du söka tillstånd hos hyresnämnden. Det kan dock vara svårt att få hyresnämndens tillstånd om det inte föreligger särskilda skäl så som sjukdom eller liknande.

Hyra ut en del av din lokal
Det finns inga krav på att du behöver hyresvärdens tillstånd för att hyra ut en del av din lokal. Förutsatt att din hyresgäst inte skapar problem som kan innebära men för hyresvärden finns det inga hinder för att dela din lokal med en annan hyresgäst. Skulle det stå i ditt kontrakt att du inte får ha en hyresgäst på en del av ytan är den utan verkan då lagen är tvingande till hyresgästens fördel.
Hur stor del av ytan du får hyra ut finns det inga bestämmelser om. Det är alltså helt ok att hyra ut en större del av ytan än den man använder själv. Dock bör man vara försiktigt med att hyra ut alldeles för stor del av sin totala yta så att det i praktiken inte kan tolkas som en fullt uthyrd lokal.

Tänk på att ansvaret och förpliktelserna i hyreskontraktet, i båda fallen ovan, fortfarande vilar på dig gentemot hyresvärden i egenskap av förstahandshyresgäst.

Andrahandskontrakt
Precis som du har ett kontrakt med hyresvärden ska du även ha ett kontrakt med din hyresgäst. Ni får själva avtala om ersättningar och uppsägningstid då detta inte är reglerat i lag. Att ha ett korrekt avtal om vad som gäller förhållandet mellan dig och din hyresgäst är, som alltid, viktigt för att undvika missförstånd. Glöm inte att tänka på det indirekta besittningsskyddet som en andrahandshyresgäst har om det inte reglerats annat i ert avtal.