Forskning bevisar stora fördelar med offentlig konst

Debattartikel från Ebba Bozorgnia, konstrådgivare på Cresnia.

Vi bjöd nyligen in till en privat visning av utställningen sex decennier med Lena Cronqvist, en av Sveriges viktigaste konstprofiler. Ett av många initiativ vi tar för att uppmärksamma hur konst på arbetsplatser ökar inte bara välmående men också prestation. Det är inkluderande och uppmanar till kritiskt tänkande, problemlösning, kreativitet och beslutstagande. Det har alltså en direkt positiv effekt på ditt företags lönsamhet.

Vissa fastighetsägare och projektutvecklare har insett glädjen med offentlig konst, två tydliga exempel är Botrygg och Slussenbygget. Lena Crinqvist har valts i båda fallen!

Två procent av fastighetsbolaget Botryggs vinst går varje år till olika idrotts-, kultur- och konstevenemang och 2019 köpte de en skulptur av en sittande flicka av Lena Cronqvist. 

Botrygg är en av Sveriges största privata bostadsutvecklare, med en projektportfölj i nivå med flera av sina börsnoterade branschkollegor. Samtidigt har Botrygg gjort sig känd som en nischaktör genom att leverera högkvalitativa hyresrätter med hyror som hör till de lägsta på marknaden. Men också genom sitt stora sociala engagemang. 

– Företagandet ingår som en del i samhället. Våra samarbeten med föreningslivet stärker de städer där vi är verksamma och är i förlängningen även till nytta för företaget. Pengar till konst är en sund investering som förvånansvärt ofta är lönsamt då det höjer nivån på den offentliga miljön, säger bolagets styrelseordförande Michael Cocozza.

Han har ett stort privat konstintresse och under årens lopp har Botrygg engagerat ett flertal kända svenska konstnärer i sina många bostadsprojekt. 

Fem är senare har platsen för skulpturen i Linköping blivit en mycket omtyckt plats att mötas vid av områdets boende – offentlig konst berör och förstärker offentliga ytor!

Även på Slussen finns sex flickor av Lena Cronqvist tillfälligt. Fem av dem står tillsammans på en mobil plattform på Ryssgården vid Stadsmuseet medan en hopprepshoppande tös fått en egen placering i informations-lokalen på Stadsgården 8. 

Projektgruppen för Slussen hade önskat sig fler halvpermanenta konstinslag under arbetet med Slussens framtida utformning. Stockholm konst lovade då att med ett mobilt skulpturalt verk följa byggprocessen och därmed ge stockholmarna en liten försmak av konsten på det framtida Slussen. Utgångspunkten för projektet var att göra något i mindre skala, något högkvalitativt och figurativt, ”balsam för själen i ett mångårigt byggkaos”, troligt något som skulle önskas i större utsträckning då Slussenbygget redan har pågått en evighet.

På kravlistan vid valet av konstnär stod bland annat: väletablerad konstnär som arbetar i skulptural traditionell anda, kvinna, lokal anknytning, gedigen erfarenhet av offentlig gestaltning samt någon som redan har befintliga verk eftersom tiden till genomförande var kort. 

Lena Cronqvist framstod som en given kandidat: boende och verksam på Söder, ett stenkast från Slussen, en av Sveriges främsta konstnärer, både som målare och skulptör, och med många utställningar och gestaltningsuppdrag i bagaget. 

Slutsats

Företagare och fastighetsägare bör använda sig av konst för att både utmärka en plats, gynna sin personal eller till och med försköna en besvärlig byggperiod! Vi finns här för att strategiskt rådge och följa er genom hela processen för ert företag!