Framtidens arbetsplats

Restriktionerna börjar lätta och vi kan se en framtid där vi kan så sakteliga kan återgå till att arbeta på kontoret. Hemarbete antas dock fortsatt vara ett stort inslag i arbetslivet då majoriteten värdesätter sin nyvunna flexibilitet och vill fortsatt ha möjlighet att växla mellan hemmet och kontoret. För företag kommer det troligtvis bli viktigt att erbjuda sina anställda den möjligheten för att attrahera de bästa medarbetarna. Begreppet Employer Branding har länge varit ett stort inslag i företagens rekryteringsstrategi och inom det kommer själva kontorslokalen bli ännu viktigare framöver, i Randstads undersökning ”Employer brand research” anges att en trevlig arbetsmiljö är det viktigaste kriteriet vid val av arbetsgivare.

Vi på Cresnia har redan märkt en tydlig trend av att företagen lägger betydligt större vikt vid utformning och design av kontoret. Vi har även sett att företags HR-funktion i större utsträckning är inblandad och haft en större plats i projekten. Detta för att säkerställa att medarbetarnas perspektiv tas i beaktning i val och utformning av lokal.

Ett rätt planerat kontor och en bra fysisk miljö är ytterst viktigt om man som arbetsgivare vill ha sina medarbetare på plats så ofta som möjligt under dessa nya förutsättningar och det gäller därför att skapa en miljö där de trivs och vill komma till nu när hemarbete har blivit en vana.

En bra arbetsmiljö är dock subjektivt och vi kan exempelvis se att ju högre upp i åldrarna vi kommer desto viktigare är hälso- och miljöaspekter så som bra ljud, ljus och ventilation medan yngre personer i större utsträckning värdesätter kontoret som en plats för kunskapsutbyte och samverkan med kollegor.

Det gäller alltså att försöka utforma en arbetsplats som tillhandahåller allas behov och önskemål. Det är dock inte det lättaste och det krävs ofta ett genomtänkt så kallat ”workplace management”-projekt för att ta fram ett lyckat lokalprogram. En utförlig och detaljerad plan som tas fram genom workshops om hur olika avdelningar samverkar med varandra och hur olika ytor har olika funktioner, ibland flera, för att främja teamwork och innovation. Kombinerat med tysta avdelningar och mindre mötesrum är bara några exempel. Varje företag är unikt och kräver sitt upplägg för att maximera nyttan i sina lokaler.

För att sammanfatta så kommer kontoret och dess utformning alltså bli en ännu viktigare plats i framtiden trots att vi antagligen kommer att vara där i lägre utsträckning än tidigare. Det är hur kontoret ser ut och används troligtvis kommer att förändras. Från att tidigare vara en plats där vi var för att till stor del arbeta enskilt till att bli mer av en mötesplats för social interaktion och teamarbete samt utbyte av idéer och kunskap.

Funderar ert företag på hur ni ska utforma ert framtida kontor? Kontakta oss på Cresnia för en kostnadsfri rådgivning.