Framtidens kontor

Det har knappast undgått någon att arbetsmarknaden genomgår stora förändringar. Det pratas om att det är arbetstagarnas marknad, och jakten på den eftersträvansvärda guldklockan har ersatts med en längtan efter frihet och mer flexibilitet. Men vad innebär detta för företagen, när det kommer till den fysiska arbetsmiljön?

Här berättar vi om två av trenderna som vi ser på området.

Frihet och gemenskap i perfekt balans

Idag är många anställda betydligt mindre lojala gentemot sina arbetsgivare; de är mer öppna för andra möjligheter, och stannar därför inte lika länge på sina arbetsplatser. Flexibilitet och frihet tycks vara det nya stabila och trygga. Detta går att applicera även på den fysiska miljön, där allt fler efterfrågar möjligheten att jobba från annan plats, och att inte ha sin fasta arbetshörna. Eget rum känns som ett minne blott, och idag vill alltså många kunna sitta och jobba på valfri plats inne på sin arbetsplats – eller någon helt annanstans!

Samtidigt som friheten är viktig, vittnar många om vikten av det sociala. Dels att ha andra människor omkring sig, dels att ha möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter. Som en del i utvecklingen att många längtar efter mer frihet i arbetet, växer antalet ”gigare” hela tiden. En gigare är helt enkelt en frilansare eller konsult som valt den arbetsformen, istället för en traditionell anställning.

Framtidens kontor tror vi kommer att öppna upp för möjligheten att låta både anställda och gigare dela på kontorsytorna. När de anställda väljer att arbeta från annan plats, gapar delar av kontoret tomt, vilket varken är bra ur en ekonomisk aspekt, eller i vissa fall för arbetsmoralen. Genom att skapa separata platser där gigare kan hyra in sig för en dag eller längre, utnyttjar man lokalen på bästa sätt, och hjälper dessutom till att skapa en mer dynamisk arbetsmiljö för de anställda.

Tillbaka till stan

Visst finns det fördelar med att öppna upp sitt kontor en bit utanför stan. Inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Men ur medarbetarnas perspektiv, tycks det ändå vara så att centralt läge smäller högre. Det som tidigare ansågs lite lyxigt, som exempelvis att ha ett eget gym eller en egen personalmatsal, anses inte längre lika attraktivt. Många har ändå egna gymkort, och man kanske föredrar att äta sin lunch på olika ställen, med olika människor, varje dag?

Vi ser idag en förflyttning tillbaka in till städerna, och det både byggs nytt och renoveras i gamla fastigheter.

En anledning till att många vill arbeta mer centralt, är möjligheten att ta sig på ett enkelt sätt till och från sin arbetsplats. Med ett ökat miljötänk i samhället, vill fler och fler kunna ta sig fram kollektivt, eller till och med med cykel. Det ska vara snabbt och smidigt (och gärna miljövänligt) att åka till och från jobbet. Många utnyttjar dessutom restiden idag åt att arbeta – ytterligare en anledning till att bilresor ej är att föredra…

Utöver restiden, vill många av oss kunna uträtta praktiska ärenden på lunchtid eller på vägen hem, och ju mer centralt beläget kontoret är, desto fler faciliteter erbjuds naturligtvis i närheten. Även den sociala biten – att kunna ta en lunch med någon utanför den egna arbetsplatsen, eller att ta en AW med kollegorna – spelar stor roll för många.

För att sammanfatta dessa två trender, så ställs alltså nya krav på den fysiska arbetsplatsen. Dels vill många att själva kontoret ska vara centralt beläget, nära kommunikationer och andra bekvämligheter. Dels vill man att arbetsplatsen i sig själv ska ha en öppen och tillåtande inställning till flexibelt arbete, och själva kontoret ska möjliggöra för både anställda och andra att kunna sitta och arbeta på ett sätt som erbjuder både gemenskap och frihet.

Nästa vecka delar vi med oss av ytterligare ett par trender som vi tror kommer ha betydelse för framtidens kontor.