Hur påverkar pandemin utformningen av framtidens kontor?

De första resultaten av vår undersökning bland kontorsarbetare visar att hemmets arbetsmiljö är högt uppskattad. Nästan hälften anger att de kan koncentrera sig bättre hemma. Vi saknar dock våra kollegor och kunskapsutbytet vi får på kontoret.

Framtiden ser ut att bli en kombination av att arbeta hemifrån och från kontoret.
Beläggningsgraden påverkas då fler kommer att fortsätta arbeta hemifrån även i framtiden.

Hur ser det ut på ditt kontor? Gäller detta även för dig?
Ge dina svar du också; https://www.surveymonkey.com/r/Cresnia

Cresnia kan även göra detta specifikt för er organisation för att se hur ni och era kollegor bör tänka kring utformningen av just erat kontor!
Kontakta oss för mer information.