Hur påverkas hyresnivåerna i Stockholm av pandemin?

Kontor i Stockholms innerstad har länge varit eftertraktat av företagen och vi har under lång tid därför haft låga vakanser i de mest attraktiva delarna av innerstan. Detta har lett till att hyresnivåerna under lång tid stigit stadigt och vi har sett topphyror passera 10 000kr per kvadratmeter och år. I och med Covid-19s intåg i våra liv har vår vardag ändrats mycket och inte minst tillbringar många stora delar av sin arbetstid i hemmet istället för på kontoret så kan vi se en förändring i företagens behov när det kommer till kontorslokaler.

Som vi skrev i artikeln ”Distansarbete är här för att stanna – även efter vaccinet” så är det troligt att företag kommer att ställa om till större flexibilitet mellan arbete på kontor och hem även på längre sikt eftersom det visat sig fungera bra och varit uppskattat. Vi kan därmed anta att efterfrågan på kontorsytor kommer att fortsätta sjunka och priserna följa därefter.

Vi har redan börjat se en uppåtgående trend i vakanser där nivån de senaste åren legat mellan 3 och 4 procenti CBD, inräknat kommande vakanser är den idag 4,8 procent. Vi var även börjat se en nedjustering av hyrorna, i SEPREFs rapport för Q3 2020 var hyresnivåerna justerade från 8000 till 7800 kronor per kvadratmeter per år från Q2 2020. Hyresnivån förväntas även av en stor majoritet av de tillfrågade fortsätta sjunka på ett års sikt.

Vi kommer att behöva vänta en tid för att se mer konkreta siffror på hur marknaden rör sig i och med att långa hyresavtal gör marknaden släpande men redan nu kan vi alltså se små tendenser till att marknaden är på väg nedåt. En rimlig slutsats är dock att vi fortsatt kommer att se sjunkande hyror under en tid framöver då vi ser en trend i att företag går ned i yta vilket leder till fler vakanser.

På en marknad där fastighetsägarna länge satt villkoren och haft makten kan vi alltså nu se en vändning där hyresgästerna kan ställa högre villkor och har större förhandlingsutrymme då den generella efterfrågan antas bli lägre och antalet alternativ fler.

Sitter du som hyresgäst på ett kontrakt vars uppsägningstid börjar närma sig kan det vara en god idé att se över om ni bör omförhandla för bättre villkor och pris. Kontakta oss på Cresnia för rådgivning.