Kontoret har inte spelat ut sin roll för att vi tvingats arbeta på distans

Hur vi arbetar och använder kontoret har förändrats drastiskt.

Många företag har skalat ner sina kontor för att anpassa sig efter nya tider där hemarbete fortsatt kommer att vara en del av vardagen, även efter att Corona är över. Att kontoret skulle ha spelat ut sin roll och kommer att försvinna är dock inte en utveckling vi tror på. En undersökning från Stockholms handelskammare visar att endast 15% tror att vi klarar oss utan kontor i framtiden. Det är däremot troligt att vi kommer att se en förändrad användning av kontoret.

I Stockholms handelskammares undersökning svarade en stor majoritet av de tillfrågade att de föredrar att arbeta hemifrån med administrativa uppgifter och andra uppgifter som kräver koncentration och fokus medan när det kommer till samarbete och interaktion med andra medarbetare svarade nästan 9 av 10 att de föredrar kontoret. Det som lyfts fram i undersökningen är vikten av att känna tillhörighet och vara del av ett sammanhang där 70% instämmer att kontoret har en viktigt roll att spela. Bland unga beskrivs detta som ännu viktigare, inte minst för att kunna komma in i ett nytt arbete så bra som möjligt. Vi har även under lång tid sett en ökad vikt av Employer branding och att vara en attraktiv arbetsgivare. Här spelar kontoret en stor roll för att lyckas knyta till sig de bästa kandidaterna.

Som slutsats kan vi alltså anta att individuellt arbete kommer att fortsätta skötas hemifrån till viss del men att kontoret kommer att förbli en viktig plats för verksamheten. Detta kommer innebära att kontoren till större del kommer utgöras av ytor för kreativt arbete, samarbete och interaktion medan det inte kommer att behövas lika många arbetsplatser för individuella arbetsuppgifter. Troligtvis kommer vi att se fler aktivitetsbaserade kontor med specifika platser för olika syften snarare än individuella platser för varje medarbetare.

Men vad kommer nya arbetssätt och nya ytbehov innebära för den totalt efterfrågade ytan på kontorsmarknaden?

Även om kontoret kommer att fortsätta vara en viktig plats så är det ett rimligt antagande att trenden att företag minskar sina ytor kommer fortsätta. Det vi sett innan Corona är att beläggningsgraden på kontoren generellt varit runt 50% vilket innebär att många företag redan innan pandemin hade mycket yta som inte användes. När vi då adderar ökat hemarbete och mer effektiva ytor så kan vi anta att behovet kommer att sjunka när vi ser framåt.

Funderar ni på ditt företag om hur ni ska utforma ert framtida kontor? Kontakta oss på Cresnia för ett förutsättningslöst rådgivningsmöte.