Miljöcertifierade kontorsbyggnader

Varför det är smart och lönsamt för dig och ditt företag att tänka grönt när det gäller det fysiska hjärtat av din verksamhet – din kontorsbyggnad!

Kontorsbyggnaders energiförbrukning har en stor påverkan på ett företags totala utsläpp. För att nå målen i exempelvis Parisavtalet är det självklart att byggnader måste bli mycket mer energisnåla både när det gäller konstruktion och drift. I Sverige orsakas ungefär en femtedel av klimatpåverkan av fastighets- och byggsektorn. Utöver en minskad miljöpåverkan är även de sociala och ekonomiska aspekter för en hållbar organisation av intresse. Det kan till exempel handlar om de anställdas välmående och finansiella fördelar som kostnadsbesparingar genom minskad energiförbrukning.

Miljömärkning är ett sätt att klassificera byggnader med hänsyn till deras påverkan vid byggandet och driften av en oberoende instans. De är frivilliga och dels internationella, dels enbart utvecklad för den svenska marknaden. En av de mest använda märkningarna är LEED, som utgår från ett holistiskt perspektiv och omfattar aspekter som koldioxidutsläpp och vattenförbrukning samt välbefinnande inomhus (bland annat luftkvalitet, dagsljus, inga kemikalier) och människans hälsa. Det finns olika nivåer i bedömningen en byggnad kan få och sträcker sig från en ”vanlig” LEED-certifiering upp till Platinum som högsta betyget. Ett annat märkningssystem är BREEAM som anpassats till den svenska marknaden av Sweden Green Building Council. Här ingår till exempel även hur bra en byggnad är ansluten till kollektivtrafiken, eftersom pendling till arbetet inte är en obetydlig utsläppsfaktor. En svensk klassning som fokuserar mycket på den inre miljön är Miljöbyggnad.

Även om dessa märkningar är frivilliga drivs deras användning också av reglering och i allt högre grad av arbetstagare som kräver att få arbeta för företag som ser hållbarhet som en central fråga i sin helhet. Till och med finansieringen är till en allt högre utsträckning beroende av miljöklassningar.

Här ger vi dig tre viktiga anledningar för att varför just ditt bolag kan dra nytta av miljömärkta kontor:

  • Var attraktiv för talanger och investerare.
  • Ligg ett steg före lagstiftning och fokusera därmed på din kärnverksamhet.
  • Spara pengar tack vare mindre energianvändning.