Nu råder hyresgästens marknad – passa på att se över ert hyresavtal

Vi har i tidigare inlägg skrivit om hur de ökade  snitthyror som varat under en lång tid, stannade av och sjönk under våren 2020. Vakanserna ökat till följd av ett minskat behov hos företagen pga att många arbetar hemma en stor del av tiden. En jättestor minskning av hyrorna har det dock inte blivit utan vi kan istället se att hyrorna stabiliserats på en lite lägre nivå än toppen vi hade under slutet av 2019.

Detta kan tolkas som att fastighetsägarna fortsatt värderar sina fastigheter högt. De tror att den ökade vakansen vi ser nu är en kortvarig trend och som kommer att återgå till normala nivåer när vi kan gå tillbaka till kontorsarbete. De vill inte skriva långa avtal för sina lokaler på mycket lägre bashyra än tidigare då det kan innebära hyresavtal som på sikt ligger under marknadshyra.

Med det sagt betyder inte det att marknaden fortfarande tillhör fastighetsägarna som fallet varit under lång tid. Makten på marknaden har på många sätt slagit om. Nu är det hyresgästen som har makten, sitter i bäst position och kan passa på att utnyttja detta.

I takt med att fler och fler företag tillfälligt eller permanent minskar sina ytor och vakanserna ökar blir det viktigare och viktigare för fastighetsägarna att behålla sina hyresgäster och svårare att hitta nya hyresgäster till de ytor som blivit tomma. Som tidigare nämnt kan fastighetsägarna vara motvilliga att skriva långa avtal med lägre bashyra men vad vi har sett så finns det större utrymme för att förhandla fram hyresfria månader och rabatter under vissa perioder för att behålla eller locka hyresgäster. Hur marknaden utvecklas när vi kan återgå till kontorsarbete är svårt att förutspå så det är ett bra läge att se över hyresavtalet nu.

Att uppnå bästa villkor och pris i en förhandling är dock svårt att göra själv då fastighetsägarna, trots skiftet på marknaden lätt hamnar i ett övertag under förhandlingen. Det är därför en bra idé att ta hjälp av en hyresgästrådgivare som dagligen utför hyresförhandlingar vilket skapar en balans i förhandlingen. Kontakta oss på Cresnia för ett förutsättningslöst möte.