Omfattande åtgärder krävs för många arbetsplatser

Rekommendationerna om hemarbete ligger kvar till slutet av september och i nuläget räknar man inte med att den kommer flyttas fram då Folkhälsomyndigheten tror på lägre smittspridning i höst.

Statsepidemiolog, Anders Tegnell säger till DN, att planeringen för hur företag och organisationer ska hantera återgången till kontoret, pågår för fullt hos Folkhälsomyndigheten.

För att undvika risken för den potentiellt stora smittspridningen som kan komma att ske i kontorslokaler och fikarum kommer arbetsgivare nu att behöva sätta in åtgärder.

Inför att det kommer bli många fler personer närvarande på arbetsplatserna ser han flera saker som måste adresseras, exempelvis hur man ska undvika trängsel och se till att inte så många vistas i kontorslokalerna samtidigt. Ett förslag är att dela upp medarbetarna i skift och olika dagar då man befinner sig på kontoret, säger Tegnell.

Att dela upp arbetsveckan på detta sätt för oss inte oväntat in på ämnet hybridkontor. Något som det talats mycket om senaste tiden till följd av pandemin. Det låter som en utmärkt lösning men hur ska det ledas för att fungera optimalt?

Det är inget som sker av sig självt utan kräver en hel del eftertanke. När vi frågar medarbetarna om det är viktigt för dom att själv få välja vilka dagar de är på kontoret, svarar de allra flesta att det är mycket viktigt för dom.

Problemet är dessa samma personer alla vill vara på kontoret samma dagar. Så det kommer alltså krävas att man som arbetsgivare styr detta på något vis. För att effektivt kunna leda team och skapa och bibehålla sammanhållning och effektivitet bör ledare skapa ett kontorsschema för att optimera dels arbetet, dels nyttjandet av lokalerna.

Att tillämpa denna typ av lösning innebär ofta att man har möjlighet att minska sina kontorsytor och således ofta sina hyreskostnader för en lokal. På Cresnia har vi märkt denna tendens men att man ofta lägger större eftertanke på planeringen och utformningen av kontoret. Man vill skapa något mer än bara en arbetsplats. Det finns betydligt större krav och önskemål på att skapa en representativ miljö som återspeglar företagets kultur och värderingar. En plats som medarbetarna vill hänga på. För det är ju faktiskt så att de allra flesta har saknat att hänga med sina kollegor det senaste året.

Ska ni tillbaka till kontoret nu i höst och behöver se över era behov?

På Cresnia är vi experter på hyresavtal och arbetsplatsplanering.

Kontakta oss för rådgivning.
info@cresnia.se