Så kan en bättre miljö leda till bättre lönsamhet

Idag talas mycket om att vi behöver bygga och inreda kontorslokaler med utgångspunkt i att de ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Man tittar på aspekter som energi- och vattenförbrukning, klimatavtryck, samt att materialet som används – både invändigt och utvändigt – ska vara så miljövänligt som möjligt. Solceller, gröna tak och miljövänlig el har aldrig varit hetare.

Det här är en mycket positiv utveckling, och ett steg i helt rätt riktning. Miljön är idag hårt påfrestad, och vi behöver alla göra vad vi kan för att vara med och bidra till ett mer långsiktigt hållbarhetstänk.

Det många kanske inte tänker på, är hur miljön på arbetsplatsen faktiskt påverkar dem som arbetar där. När vi börjar värna mer om miljön i ett övergripande perspektiv, kommer vi per automatik även få mer välmående och i bästa fall bättre presterande medarbetare. Och vad händer när de anställda mår bra och presterar bättre? Jo, det går naturligtvis bättre för företaget. Win-win-win!

Även små förbättringar kan ge stora effekter

Visste du att personalkostnader utgör ca 80-90 % av kostnaderna i ett genomsnittligt företag? När man pratar om att personalen är företagets mest värdefulla resurs, kan man med andra ord även se bortom de lite mjukare värdena, och faktiskt se det ur ett ekonomiskt perspektiv.

Det faktum att anställda är förknippade med en kostnad, är inget märkligt. Ingen vettig människa skulle så klart ta en anställning utan att få lön utbetald. Men, i likhet med precis vilken investering som helst, borde det vara intressant för företag att se till att även denna ”investering” förvaltas på bästa möjliga sätt. Och ett sätt är alltså att se till att förse medarbetarna med en så hälsosam arbetsmiljö som möjligt.

Om vi utgår från siffran att 80-90 % av företagets totala kostnader utgörs av kostnader som är förknippade med personalen, är det lätt att se att även en liten förbättring i produktivitet kommer att få stort genomslag på totalen. En bättre arbetsmiljö leder till lägre sjukfrånvaro, vilket får en omedelbar effekt på resultatet.

Så vad kan ni göra för att skapa en ännu bättre arbetsmiljö på er arbetsplats?

Miljövänliga produkter

En sak som vi tycker att alla företag borde göra, är att byta ut så mycket som möjligt på arbetsplatsen till miljövänliga alternativ. Här menar vi allt ifrån att låta de anställda dricka ekologiskt kaffe och njuta av ekologisk frukt, till att se till att tvålen i badrummet är miljövänlig och gärna även snäll mot huden.

Många människor idag är överkänsliga mot starka dofter. Du har säkert sett anslag på exempelvis vårdcentraler och andra offentliga platser, där besökare ombeds undvika att bära parfym? För den som inte själv lider av detta, kan det vara svårt att förstå hur dofter kan påverka så mycket. Men här gäller, precis som med allt annat, att förstå och respektera att vi alla är olika. Genom att byta ut exempelvis diskmedel och tvålar till produkter med neutral doft, vågar vi lova att ni förbättrar arbetsmiljön för åtminstone någon i arbetsstyrkan – samtidigt som ni gör miljön en tjänst.

Bättre inomhusluft med hjälp av växter

De flesta av oss i Sverige har förmånen att ha hem och arbetsplatser som är uppvärmda och välisolerade, och vi slipper därför kall och fuktig inomhusluft. Men alltför torr luft är inte heller bra för oss. Utöver den minst sagt irriterande statiska elektricitet som kan uppstå, främst under vinterhalvåret – och som kan få det att knastra och spraka om både fingrar och hår – kan det hos vissa även ge upphov till irritationer i hud och på slemhinnor, särskilt hos astmatiker.

Ett lika enkelt som miljövänligt sätt att råda bot på detta, är att ta hjälp av växter! Man brukar räkna med att ungefär 90 % av det vatten man ger plantan avdunstar och därmed höjer luftfuktigheten. Med andra ord bör ni välja extra törstiga växter för att uppnå största möjliga effekt.

Inte nog med att växter kan hjälpa till att bättra på luftfuktigheten; det finns studier som visar att de även kan neutralisera skadliga gaser som avges från material i exempelvis möbler, kontorsapparater och textilier. Ofta nämns gröna växter med stora blad som särskilt gynnsamma, men det finns även blommande växter som ger minst lika bra effekt.

För att se det hela ur ett ekonomiskt perspektiv, kan nämnas att det finns undersökningar som visar att växter inomhus kan leda till 7-12 % bättre produktivitet, och rätt luftkvalitet kan höja produktiviteten med 8-11 %.

Med andra ord kan något så enkelt och trivsamt som växter, faktiskt hjälpa till att bidra till bättre resultat.

Miljö och medarbetare i fokus – på samma gång

Det finns nog ingen idag, som inte tycker att det känns bra att göra saker för vår miljö. Men just ur företagsperspektiv kan det behövas ännu tyngre argument för att få igenom förändringarna, som exempelvis ekonomiska incitament. Förhoppningsvis har våra tips ovan väckt några idéer på hur ni kan genomföra små förbättringar på er arbetsplats, som får stora effekter på både miljön och medarbetarna.