Skapa rätt förutsättningar för en bra hyresaffär

Ett hyresavtal för kontorslokaler sträcker sig oftast mellan 3-5 år. Därför är det logiskt att frågan inte står högst upp på prioriteringslistan i det dagliga arbetet för någon i organisationen. Hyresavtalet glöms lätt bort och påminns om först när en uppsägning för villkorsändring från fastighetsägaren dyker upp.

Ni kanske har börjat att diskutera en flytt men missar sista dag för uppsägning och sitter fast i 3-5 år till. I ett läge där en uppsägning från fastighetsägaren kommer är det ofta väldigt nära sista dag för uppsägning och generellt endast 9 månader kvar till kontraktet går ut. Det gör att fastighetsägaren hamnar i ett stort övertag då de vet att ni som hyresgäst inte kommer att ha så många fler alternativ än att skriva på det nya avtalet med högre hyra. Att låta fastighetsägaren diktera villkoren i en förhandling kan därmed kosta er dyrt.

Det är därför viktigt att komma väl förberedd inför en eventuell uppsägning med konkreta alternativ på andra lokaler för att vid en eventuell uppsägning kunna ha alternativ att spela med i en förhandling. Fastighetsägaren kommer självklart alltid att vilja ha maximalt betalt för sina lokaler men det som inte får glömmas är att en förlorad hyresgäst skulle innebära en stor kostnad för fastighetsägaren. Lokalen kommer med stor sannolikhet då stå tom en period och behöva anpassas efter den nya hyresgästen. I dagens läge där många vill minska ytor och vakanserna ökar är det av ännu större intresse att behålla hyresgäster. Det är därför viktigt att inse ert förhandlingsläge som hyresgäster och att priset som fastighetsägaren föreslår inte behöver vara det slutgiltiga, men det gäller som sagt att vara väl förberedd.

Varför ta hjälp?

Det kan vara lätt att tänka att man har goda förhandlingskunskaper inom företaget och att hitta en lokal är lätt att göra själv men medan man som hyresgäst står inför ett lokalprojekt var 3-5 år så arbetar en hyresgästrådgivare dagligen med dessa frågor och förhandlar med fastighetsägare. En hyresgästrådgivare hjälper er att ta fram just ert företags lokalbehov och tar därefter fram alla alternativ på och utanför marknaden som ni som företag kan ställa mot er nuvarande lokal och ta ett genomtänk beslut för nästkommande hyresperiod. Beslutet kan landa i en flytt eller att ni väljer att stanna i nuvarande lokal men oavsett kommer det skicka signaler till fastighetsägarna att ni letar alternativ och har erfarna förhandlare i ryggen. När val av lokal är gjort förhandlar hyresgästrådgivaren för att säkerställa att ni får bästa möjliga pris och villkor.

 Kort film om vår konsultroll

Kontakta oss på Cresnia för att höra mer om hur vi kan hjälpa just er med hyresavtalet.