Skrota begreppet ”marknadshyra” — det verkliga värdet av lokaler går långt bortom generella priser

Debattartikel från Cresnias Grundare och VD, Joachim Bozorgnia.

Konceptet av ”marknadshyra” har under lång tid varit en tveksam indikator på verkliga hyror för lokaler. Detta begrepp, som historiskt sett applicerats för att generalisera priser på en mängd lokaler inom ett specifikt område, misslyckas nämligen ofta med att erbjuda en korrekt bild av det verkliga värdet.

I dagens kommersiella fastighetsvärd, där unika omständigheter och en varierande kvalitet på tillgängliga utrymmen är verklighet, är idén om en homogen marknadsprisbestämning för lokaler ohållbar. Traditionellt är marknadspriser mer passande för varor eller tjänster som är enhetliga och repeterbara. Men när det kommer till kommersiella fastigheter, som alla är unika, blir begreppet marknadshyra alltmer missvisande och är inte tillräckligt precist som beslutsunderlag.

Detta har starka implikationer för företag som hyr sina lokaler. Vid förhandlingar om hyror är det vanligt att fastighetsägaren föreslår en höjning baserad på det senaste tecknade avtalet för samma lokal och kallar det för den nya ”marknadshyran”. Men detta skapar en diffus diskussion om prissättning där andra avtal, både med andra fastighetsägare och inom samma fastighetsportfölj, inte beaktas.

Till och med de verktyg och konsultfirmor som försöker erbjuda en marknadsprissättning per område och kategori presenterar en prisskillnad på 20–30%, vilket bara förstärker den osäkerhet som företag står inför när de ska fastställa vad som är rätt pris för sina lokaler. Hyresnämnden, som medlar i hyressättningsfrågor, får ett omöjligt uppdrag när de ska fastställa marknadshyror som ska vara relevanta för alla parter. Det indikerar att diskussionen om marknadshyra är ineffektiv och inte bör vara den främsta faktorn vid hyresförhandlingar.

Så, det är hög tid att slopa begreppet marknadshyra som en universell riktlinje för hyrespriser och fokusera på verkliga förhandlingar som speglar lokalens verkliga värde. Den enda, riktiga, vägen till att fastställa rätt pris för en lokal är att gå till marknaden och förhandla direkt med olika fastighetsägare.