Workplace Management

Hur ska ni planera ert kontor?

Att planera ett effektivt fungerande kontor som passar just ert sätt att arbeta är inte alltid lätt. Vägen till hur ni använder ert kontor på bästa och mest effektiva sätt kräver att man utvärderar sina förutsättningar på lång och kort sikt samt att ställa sig rätt frågor. De mest självklara är kanske hur stor yta och hur många arbetsplatser ni behöver. Men ett välplanerat kontor är så mycket mer utöver det renodlade ytbehovet.

Kontorets funktion är allt viktigare och för att kontorsmiljön ska stödja ert arbetssätt är samspelet avdelningar emellan av stor vikt.
Främjar kontorsmiljön exempelvis kreativitet, effektivitet, socialt samspel och kunskapsutbyte mellan medarbetarna? En väl planerad kontorslokal är en förutsättning för att er verksamhet ska fungera och utvecklas positivt.

Cresnia kan med hjälp av vår långa erfarenhet av att matcha verksamhet och lokal, göra en bedömning av framtida behov, planera ytan och effektivisera hela processen. På så sätt sparar ni både tid och pengar när det gäller planering av och sökande efter en lokal och slutligen själva flytten.

Vill du ha våra bästa råd?
Vi erbjuder en kostnadsfri rådgivning där du får bolla frågor och få tips av en erfaren projektledare. Kanske vill du diskutera hur andra företag har gått från idé till ny lokal och hur man går tillväga för att teckna ett förmånligare hyreskontrakt. Ring oss så kan vi berätta hur och lämna en offert, om du skulle vilja ta vår hjälp genom processen.