Workplace management – att planera ytan rätt kan spara er miljoner

När det börjar närma sig avtalsslut är det lätt att man som företag tänker ”vi är nöjda med vår befintliga lokal och behöver inte göra några ändringar”. Det kan vara ett stort misstag som kan bli väldigt kostsamt samt låser företaget till en lokal som kanske egentligen inte är optimal för verksamheten. I god tid innan uppsägning bör man därför ställa sig relevanta frågor inom företaget för att kunna arbeta fram ett lokalprogram som visar hur den optimala lokalen faktiskt ser ut. I många fall visar detta att ytan används väldigt ineffektivt, redan innan pandemin låg beläggningsgraden på kontoren under 50%. Idag när väldigt många arbetar hemifrån stora delar av arbetstiden står kontoret självklart tillfälligt tomma men vi har börjat se tendenser i projekt vi arbetat med senaste året att företag förbereder sig för att öppna för mer hemarbete även efter pandemin och därmed minska sina ytor.

Att göra ett workplace management-projekt där man genomförligt arbetar fram ett lokalprogram kan verka tidskrävande och dyrt men att sitta på för mycket yta kan bli mycket mer kostsamt i längden, som ett exempel kostar 50kvm i centrala Stockholm 2-3 miljoner över en femårsperiod.

För att inte betala mer än nödvändigt för kontoret och skapa en lokal som passar just era behov är det därför viktigt att ställa sig frågor som:

  • Hur hög är den egentliga beläggningen på kontoret och hur kommer framtiden se ut med arbete hemma vs på kontoret?
  • Behöver alla medarbetare egna platser?
  • Hur många egna kontor, mötesrum och arbetsplatser behöver vi?
  • Vilka funktioner inom företaget arbetar mycket med varandra och bör sitta nära?

Vi på Cresnia har bistått många företag i dessa projekt och jobbar då i workshops tillsammans med representanter från företaget där vi hjälper till att ställa rätt frågor och därefter använder våra verktyg för att ta fram ett lokalprogram efter era behov. Resultatet av detta leder ofta fram till en mindre yta som används mer effektivt än nuvarande lokal. Efter detta går vi ut på marknaden och tar fram alla relevanta alternativ och förhandlar fram bästa möjliga villkor och pris.

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning