Uppsägning av hyresavtal för dig som kommersiell hyresgäst

Som hyresgäst har ni enligt hyreslagen både rättigheter och skyldigheter och det är viktigt att veta vilka dessa är. Denna guide ger en kort sammanfattning av en uppsägnings olika delar och formkrav.