Vägen till rätt lokal

Vägen till rätt lokal kräver eftertanke och svar på många frågor. Var finns era kunder? Hur vill ni profilera er verksamhet? Hur ser medarbetarnas resvägar ut? Detta är bara några exempel på frågor man bör ställa sig.