Värna om era medarbetare – 3 saker att tänka på

Vi har i tidigare blogginlägg berättat om hur arbetsmarknaden har förändrats, hur det har blivit tuffare för företagen att attrahera och behålla rätt personal, och att företagen idag behöver se över sin verksamhet ur flera perspektiv för att locka nya medarbetare. Såväl organisationskultur som arbetsplatsens fysiska utformning har kommit att bli konkurrensmedel, i jakten på den attraktiva arbetskraften.

Vad, exakt, är det då som smäller högst, ur de arbetssökandes perspektiv? Alla är så klart olika, men nedan har vi sammanställt tre saker företagen kan göra för att värna om sina medarbetare.

Aktivitetsbaserade arbetsplatser

Hur många känner du idag som har ett eget rum på jobbet? Det som tidigare var en självklarhet är idag på många företag ett minne blott. Idag görs i många verksamheter inte heller någon skillnad baserat på om du hör till ledningen eller inte – de separata rum som finns används istället till möten och sammanträden. Arbetet utförs i de öppna kontorslandskapen.

De som vill gå ett steg längre och inte bara tillämpa öppna kontorslandskap, kan införa aktivitetsbaserade kontor. Sådana bygger på zoner, som är anpassade för olika arbetsuppgifter och aktiviteter. De anställda har inga egna platser, utan väljer helt enkelt var de vill sitta för dagen – eller stunden – beroende på vilken form av arbetsuppgift de ska utföra.

Exempel på zoner är tysta avdelningar, mötesrum, mindre rum för telefonsamtal, samt rum för samvaro där man kan träffa kollegorna, diskutera och utbyta tankar och erfarenheter. Det kan exempelvis röra sig om lunchrum, lounger och fikarum. Många företag vittnar om att medarbetarna i större utsträckning än tidigare efterfrågar möjligheten till spontana möten och kunskapsutbyte.

Smartare kommunikation

Idag översvämmas vi av information och kommunikation. Röda flaggor och ilsket pipande signaler berättar för oss att vår uppmärksamhet behövs någon annanstans, och avbryter oss konstant i det vi håller på med. Överallt jagas vi av budskapen som försöker nå oss – i form av e-post, sms och telefonsamtal, för att inte tala om alla de plattformar som används för kommunikation och informationsdelning på våra arbetsplatser.

Detta leder obönhörligen till att våra stressnivåer skjuter i höjden, och tenderar att ligga där under en stor del av dagen; något som naturligtvis varken gynnar vår hälsa eller vår produktivitet. Dessutom går stora mängder värdefull arbetstid åt till att vi letar efter information som vi vet att vi har sett, men som vi mitt i all stress inte lyckas hitta. Vad gör vi då? Jo, vi avbryter närmsta kollega, och frågar om hen möjligen känner till var den där rapporten eller mallen vi letar efter, går att finna. Och så förlorar företaget ännu mer arbetstid.

Som ett led i att komma tillrätta med det här, har många företag insett att mycket finns att vinna på att reducera antalet plattformar. Det företag kan skatta sig lyckligt, som lyckas hitta en plattform som förenar olika system, och konsoliderar projekt och relevant kommunikation. En plattform som kopplar aktiviteter till företagets mål och ger anställda möjlighet att arbeta effektivt.

En lite enklare metod, som alla företag kan applicera redan idag, är att sätta upp företagsgemensamma regler för e-posthantering. Exempelvis att begränsa antalet cc:ade personer till dem som meddelandet faktiskt berör, eller att man bara kollar sin e-post X antal gånger per dag, på förutbestämda tider. På så sätt frigörs mycket tid till att göra annat än att skifta mellan det man håller på med, och att kolla av vad den lilla kuvert-ikonen i hörnet på skärmen vill mig…

Bättre balans

Den sista trenden vi vill nämna, kan nästan sägas knyta ihop de två ovanstående. Det handlar om det skifte som har skett i arbetslivet, där vi inte längre nöjer oss med att ta en anställning, infinna oss på kontoret och slita 9-17 för att sedan rusa iväg och handla mat, hämta barn, lämna in bilen på service, och gärna svänga förbi vårdhemmet och hälsa på vår krassliga faster på tillbakavägen. Livet handlar om mer än jobb och slit.

Vi vill ha balans. Balans mellan jobb och privatliv.

Vi vill kunna jobba med det vi gillar, på en tid och plats som fungerar med vårt övriga liv. Om det innebär en och annan sen kväll, till förmån för att kunna vara med på dotterns fotbollsträning på eftermiddagen, so be it. Eller att jobba på tåget istället för vid skrivbordet.

De företag som värnar om sin personal, ser till att de faktiskt mår bra och att de får sitt arbetsliv att lira med sitt privatliv, är de som kommer att vinna slaget om den attraktiva arbetskraften.