Vi lanserar kostnadsfria tjänster

Nu lanserar vi fyra kostnadsfria tjänster

Funderar ni på att flytta till nya lokaler? Känns det som att ert hyresavtal inte är marknadsmässigt prissatt? Är du osäker på detaljer i ditt hyresavtal?

Vi upplever att flertalet av våra kunder har svårt att komma i gång med att ta tag i frågorna kring sitt hyresavtal. Det är helt förståeligt. Marknaden för kontorslokaler kan vara svårnavigerad och det är därför vi på Cresnia finns. Vi vill hjälpa er att ta trygga och affärsmässiga beslut i frågorna kring ert kontor. Tröskeln till att ta första steget i gällande förlängning av hyresavtal eller en lokalflytt är tyvärr högt för många. Vår ambition är att den ska vara betydligt lägre.

När man hittat en lokal för sin verksamhet är man såklart ivrig och positiv till att flytta, men det många inte är helt insatta i är de juridiska och ekonomiska aspekterna. Vad är villkoren för uppsägning? Hur fungerar besittningsskydd? Vad är en rimlig lokalhyra? Frågorna är många och ibland snåriga.

För att kunna ta ett första steg i ert kontorsprojekt lanserar vi på Cresnia fyra kostnadsfria tjänster som underlättar för er att komma i gång med de frågor som vi upplever många företag brottas med kring bl.a. lokalprojekt och hyresavtal. Givetvis är tjänsterna helt utan vidare förpliktelser.

Dessa tjänster erbjuder vi:

Information om lediga lokaler i önskat område

Ska ni flytta? Se hur marknaden ser ut i det geografiska område ni är intresserade av. Vi levererar en rapport kring hyresläge och tillgänglighet.

Rådgivning av befintligt hyresavtal

Finns det frågetecken i ert befintliga hyresavtal? Vi hjälper er att identifiera oklarheter och eventuella fallgropar i avtalet.

Påminnelser för uppsägning

Vill ni att vi systematiskt påminner om när ert hyresavtal behöver omförhandlas och löper ut? Vi håller koll åt er och skickar kontinuerligt påminnelser kring när ert avtal går ut och när ni behöver agera.

Marknadsföring för överlåtelse eller andrahandsuthyrning av lokal

Står ni under dubbla hyreskontrakt under en period? Vi stöttar med marknadsföring för att hyra ut er Klicka här för att läsa mer om den kostnadsfria tjänst som är mest relevant för dig.