Vilken funktion kommer kontoret fylla i framtiden och hur bör det utformas?

Minskad restid, bättre balans mellan privat- och arbetsliv och bättre koncentration. Det är de främsta anledningarna till att vi gärna arbetar hemifrån. Pandemin har gett oss nya möjligheter att sköta en stor del av vårt arbete på distans, inte bara det individuella arbetet utan även möten och interaktion med kollegor. Cresnia har undersökt hur vi ser på att arbeta hemifrån under pandemin och hur vi tänker oss att framtiden för kontoret kommer att se ut.

Resultaten ger oss en insikt i till vilken utsträckning arbetet, företagskulturen och hemmiljön stödjer arbete hemifrån och vad det betyder för kontoret.